Offert

Framtidens postutdelning

I september 2022 sände PTS, Post- och Telestyrelsen, ett förslag om nya föreskrifter för postutdelning och postanordning på remiss. Enligt förslaget ska de nya föreskrifterna börja gälla från den 1 april 2023. Nedan lite om bakgrund och möjlig innebörd av föreskrifterna.

Nya föreskrifter från PTS

Bakgrund till förslaget

  • Det skickas färre platta paket och fler tunga paket
  • Svårare att dela ut med cykel och till fots
  • Tyngre trafik tvingar postkontor att flytta ut från bostadsområden, längre ifrån där posten delas ut. 
  • Tyngre att bära post uppför trappor
  • Tunga paket året runt, inte bara under julmånaden
  • Områden där det inte går att köra utdelningsfordon 

Syfte

Postutdelningen är inte subventionerad och ska även framgent vara självförsörjande. För att trygga en rimlig servicenivå med en säker och självförsörjande postutdelning för framtiden krävs anpassningar. En avvägning görs mellan boendes krav på service och och utdelarens behov av att effektivisera utdelningen. 

Åtgärd

Ge utökade möjligheter för utdelaren att ställa krav på samlad utdelningsanordning. Några relevanta punkter

  • Boende ska behöva acceptera att gå upp till 200 m till anordningen
  • Utdelarens möjlighet att stoppa utdelning när inte anordning anpassas kodifieras
  • Utökade möjligheter för utdelaren att anvisa ny plats för postanordning

Borde utdelaren betala för sin egen effektivisering?

PTS har i sin konsekvensutredning valt att besvara ett antal frågor som kommer upp. Exempelvis, varför betalar inte utdelarna för nya postanordningar? Två huvudargument som PTS nämnder här är dels att utdelaren då skulle äga, ansvara för och förvalta en anordning på annans mark med allt vad det innebär och dels att konkurrensen skulle snedvridas då vissa operatörer skulle kunna nyttja sådant som andra investerade i.

Ta hjälp av en expert

Kontakta oss för att få tips, råd, vägledning eller en offert. Vi har hjälpt projekt i alla storlekar och med alla möjliga förutsättningar.

08-751 81 81

Kontakt

Boxicon fastighetsboxar

Boxicon moderniserar trapphus med miljövänliga, svensktillverkade fastighetsboxar för post och paket.
Få offert
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram