Passersystem till flerbostadshus

Passersystem används för att kontrollera vem eller vilka som har tillgång till en byggnad, eller utrymmen inne i byggnaden. Passersystem kallas ofta passagesystem. Passersystemet skyddar typiskt entrédörren till ett flerbostadshus, men även andra utrymmen, inne i och utanför byggnaden eller byggnaderna. 

Enklare passersystem

Någon form av skydd för entrédörrar har funnits länge i Sverige. De enklare systemen, för mindre fastighetsägare, är bara en koddosa utan central styrning, lås med nyckel, eller tidsstyrning. 

En koddosa monteras vid dörren, och öppnar entrédörren om rätt kod knappas in. Systemet är enkelt att öppna för obehörig och kan inte hanteras på distans. Lås med nyckel är förvisso ett säkert system, men borttappade nycklar ger en osäkerhet. Eftersom en nyckel inte går att spärra betyder det att systemet kan behöva bytas ut till stora kostnader när nycklar försvinner. Tidsstyrning låter dörren stå öppen på dagtid, men stänger till på kvällen, när risken anses större att obehöriga tar sig in. Systemet kombineras med lås och nyckel eller koddosa för tider när dörren är låst. 

Centralt styrda passagesystem

Större fastighetsägare har behov av att distribuera behörigheter för ett stort antal boende och även för förvaltning och för servicepersonal. Det har lett till utveckling av mer avancerade system, passersystem. Ett passerystem för flerbostadshus består av ett antal huvudelement: Passerläsare, låssystem, lokal dator och ett gränssnitt för att kontrollera systemet. 

Passerläsaren

Läsaren placeras utanför dörren som den ska tjäna. Den som har access till utrymmet kan hålla en tagg mot läsaren och låset kommer att öppnas. Det finns idag andra sätt att visa att du har access till dörren, genom blåtand, fingeravtryck, app eller liknande. 

Låssystem

När en person med behörighet till utrymmet begär tillgång låser systemet upp dörren. Låssystemet är antingen ett elslutbleck installerat i dörrkarmen eller ett så kallat eltryckeslås, som sitter i dörren

Undercentral och central

Passerläsaren är kopplad till en dator placerad i någonstans i fastigheten, ofta i ett teknikrum i fastigheten. I denna dator sker alla beslut. Här finns nycklar och annan information sparad. När en tagg dras mot läsaren, sänds en fråga till datorn som kontrollerar taggen och släpper in en person med rätt behörighet. Datorn är ofta kopplad via internet till en central mjukvara som hanterar fler av fastighetens system. 

Gränssnitt

Gränssnittet är en lokalt eller centralt installerad mjukvara, på en server, där förvaltningen kan hantera flera fastigheter. 

Nästa generations passersystem

Att installera lokala datorer i teknikrum och att dra kablar genom byggnaden för att hantera systemets olika delar är dyrt.

Utvecklingen går mot enklare system med rent molnbaserade gränssnitt. De allra senaste systemen är kopplade via mobilnät, och behöver endast minimal kabeldragning. De systemen är helt molnbaserade och ofta integrerade till andra system i fastigheten för att ytterligare öka effektiviteten.

Ny teknik ger nya tjänster

Den nya tekniken med uppkopplade och molnbaserade system och öppning med app, gör det möjlighet att dela behörigheter på ett smidigare sätt. Då kan paketombud eller servicepersoner enkelt bjudas in på ett förhållandevis tryggt sätt. När systemet kopplas samman med fastighetens fastighetsboxar betyder det att fastigheten får paket- eller leveransboxar.

Varukorg