Var placerar jag en fastighetsbox?

Placering postbox inomhus

I ett flerbostadshus, där det finns en gemensam entré, är den bästa och rekommenderade placeringen av fastighetsboxar nära entrédörren. Postboxen sitter då på en plats där de boende naturligt och ofta går förbi, och kan hämta sin post. Det är också enkelt för brevbäraren att hitta och sortera in posten. Placeringen ska vara väl belyst, så att posten kan sorteras in på ett säkert sätt. 

Huvudregeln är att placera postboxen i entrén. Det är också rekommenderat att välja en så kallad liggande postbox. En sådan postbox är som regel 28-35 cm djup och 45-55 cm bred per fack. 

Avståndet mellan boxen och motstående vägg eller annan detalj får inte vara mer än 90 cm. Det för att räddningstjänsten ska komma förbi med bår och annan utrustning, samt också för att det ska vara smidigt för boende att ta sig förbi anläggningen, och förbi någon som eventuellt plockar ut sin post. Då är det också möjligt för en person i rullstol att ta sig förbi postboxen. 

Ofta finns det plats för en liggande postbox i entrén, och det är inga problem att hitta en vägg att montera fastighetsboxen samtidigt som det fortfarande finns gott om utrymme. Ibland är det svårare att hitta en bra plats. Det finns ett antal vägar att gå för att hitta en godkänd plats. 

Den smalaste liggande postboxen idag är 867 mm för ett dubbelsystem och 468 mm för ett enkelsystem. Djupet på den boxen är 288 mm, och det är Boxicon modell Lynx LIggande. 

Att placera en postbox i en smal entré

När det är trångt i entrén, säg att det mellan väggarna är 110 cm. Då går det inte att placera en postbox som är 30 cm djup, eftersom det bara blir 80 cm mellan box och motstående vägg. Det är då möjligt att välja en boxmodell som inte är så djup, en så kallad stående postbox. En sådan är ca 12-15 cm djup. En sådan postbox kan vara ett alternativ när det är en smal entré. Eftersom posten är stående i fastighetsboxen, betyder det å andra sidan att den tar upp med väggyta. Det kan alltså krävas mer väggyta. Posten rekommenderar normalt stående boxar endast när det inte finns alternativ, eftersom det som regel både är svårare att sortera in posten och att det ryms mindre post i en stående modell. 

Att placera en postbox där det är ont om väggyta

Det kan vara svårt att hitta väggytor i vissa entréer. Det kan handla om att pelare, eller radiatorer, eller andra detaljer gör det svårt att hitta en plan yta som är stor nog. Då finns det leverantörer som har extra smala boxar. Varje fack tar då upp ca 33-35 cm på bredden. Kompromissen blir att systemet tar mer plats på djupet, 38-40 cm. 

Den här lösningen är alltså bara aktuell när det finns plats att placera en postbox som sticker ut ca 40 cm från väggen. 

Marknadens smalaste fastighetsbox heter Lynx Original, och är 667 mm för ett dubbelsystem och 369 mm för ett enkelsystem. Boxicon levererar alltså Sveriges smalaste postbox. 

Placera postbox en trappa upp eller en trappa ner

Finns det ingen fastighetsboxmodell som går att placera på entréplan, går det ibland att se en trappa upp eller en trappa ner. Det är alltid bäst att stämma av en sådan placering med brevbäraren. Finns plats på entréplan ska den alltid väljas. 

Placering postbox utomhus

När det inte går att hitta plats inomhus, eller för att undvika spring i trapphuset, går det att placera fastighetsboxar utomhus. Innan 2020 förekom endast få utomhusinstallationer i Sverige. Sedan dess har antalet installationer av fastighetsboxar placerade utomhus ökat markant. 

Nya bättre modeller som både klarar av det tuffare omständigheterna som en postbox möter utomhus har öppnat för möjligheten att välja en sådan installation som alternativ. 

En fastighetsbox som placeras utomhus ska vara så placerad att det är enkelt för brevbärare och boende att komma åt den. Inget postfack får vara placerat längre än 200 m från bostadsentrén. Brevbäraren ska som utgångspunkt komma åt anläggningen med sitt fordon, alternativt bara behöva röra sig några få meter. Belysningen måste vara tillräckligt för en säker postsortering. Vintertid, särskilt norrut, kan det innebära att särskild belysning måste installeras. Många leverantörer erbjudet LED-belysning till installationen. Det ska ses som en estetisk detalj, och en angenämare upplevelse för boende som hämtar ut posten under mörka timmar, men de är inte nog för att ensam ersätta annan belysning för brevbäraren.  

Varukorg