Offert

Vilken lag gäller för fastighetsboxar?

Här går vi igenom vad för lagar och regler som gäller fastighetsboxar för flerbostadshus i Sverige. Användandet av fastighetsboxar har vuxit stadigt sedan 90-talet, och har under vid flertalet gånger reglerats i lag.

Postlagen

På ett övergripande plan är det postlagen som är den lag som reglerar postutdelningen i Sverige. Utöver postlagen, finns ett antal andra regelverk, som postförordningen, vilka rör postutdelningen. Postlagen innefattar både rättigheter, framförallt att alla i Sverige ska kunna få sin post, men också skyldigheter för boende och fastighetsägare - exempelvis att arbetsmiljön för brevbäraren är godkänd, och att det finns en anordning för att ta emot post i.

I korta drag gäller att mottagaren, alltså boende/fastighetsägare, ska ha en anordning där postutdelning av paket upp till 2 kg kan delas ut. Det kodifieras i 5§ Postlagen. Med anordning menar man exempelvis inkast i dörr, fastighetsbox, brevlåda, brevfack mm. Den anordningen måste vara godkänd för postutdelning. Det finns riktlinjer för vad som är en godkänd anordning som postoperatörerna tagit fram och som stöder sig på en EU-standard. EU-standarden anger standarden, men med anpassningar för den svenska marknaden. 

Det är PostNord, Citymail, Fria Postoperatörers Förbund och fackliga förbund som bestämmer vad som är en godkänd anordning i Sverige. De stödjer sig på olika lagar, tex Postlagen, Arbetsmiljölagen, utarbetad praxis och direktiv.  Två huvudområden styr vad som anses vara en godkänd anordning, dels tillgängligheten till anläggningen - fysisk placeringen - för brevbäraren och dels hur det är att dela ut posten i anordningen - anordningens utformningen

Fysisk placering av anordningen

Anordningen måste sitta fysiskt placerad i närheten av bostadsadressen och med möjlighet för utdelaren att någorlunda enkelt kunna nå dit. Man kan exempelvis inte ha sin brevlåda för högt eller för lågt, eller placerad på baksidan av tomten till sin villa. Den måste såklart vara placerad så att brevbäraren kan nå den, och i anslutning till en väg.

Antalet platta brev minskar och andelen tunga brev (varubrev, paket mm) ökar för varje år. Det gör det svårare för brevbärare att gå eller cykla runt i områden eller gå uppför trappor. Denna utveckling är dels en samhällsekonomisk fråga, men påverkar också utdelarens arbetsmiljö. I och med denna förändring i vad som skickas och tar emot har postoperatörerna börjat titta mer på samlade anordningar för utdelning. En samlad anordning är exempelvis en rad brevlådor bredvid varandra, istället för framför varje hus längst en gata, eller en fastighetsbox i flerbostadshusets entré istället för inkast i dörren på varje våning.

Anordningens utformning

Anordningen måste också vara utformad på ett sätt så att den lämpar sig väl för sin uppgift: att ta emot post och paket. Ett inkast i en dörr får exempelvis inte för litet så att posten måste pressas in. Anordningen ska vara enkel att öppna och stänga, vara tydligt märkt med namn, och inte ha vassa kanter eller liknande.

Vad som händer vid underkännande av postanordningen

Om fastighetsägarens anordning för mottagande av post och paket inte godkänns behöver det åtgärdas. Godkännande sker både innan inflyttning i nybyggda fastigheter, men en tidigare godkänd anordning kan också underkännas om något förändras. Exempel på det kan vara att en hiss slutar fungera och inte repareras, att belysningen i trapphuset försämras så pass mycket att det gör det svårt att dela ut post, att en brevlåda går sönder så den inte går att öppna och liknande händelser. Vid ett underkännande kommer utdelaren att kontakta fastighetsägaren för att informera om att anordningen måste åtgärdas. Vanligaste åtgärderna som rekommenderas är en fastighetsbox i eller utanför entrén för flerbostadshus, och för radhus/villor en samlad plats för post - oftast brevlådor på rad, eller en utomhusfastighetsbox.

Vad händer om man inte följer kravet från Posten?

Vad har utdelaren för påtryckningsmedel om man inte vill installera en ny anordning enligt krav från posten? Om anordningen inte godkänns kan utdelaren kräva att det åtgärdas, och i annat fall att utdelaren har rätt att sluta dela ut post på adressen. De kan då stoppa utdelningen och boende tvingas då att hämta posten vid närmaste utdelningskontor.

Finns det en lag om krav på fastighetsbox?

Svar på frågan om det finns en lag om fastighetsbox: Nej, men det finns krav på godkänt anordning för postutdelning. I många fall kan det i praktiken innebära att du som fastighetsägare måste installera fastighetsbox, men ibland kan det räcka med att renovera eller byta ut befintlig brevlåda eller inkast. Alltså är svaret också att det finns lagar som stödjer utdelarens krav på att fastighetsägaren ska åtgärda postanordningen, och det är möjligt att enda sättet är att installera fastighetsboxar. 

Krav på fastighetsboxar i nybyggen

För nybyggnationer finns det byggriktlinjer som ställer krav på fastighetsboxar i anslutning till entrén, och posten ger aldrig dispens från det. Det innebär att det är ett måste i alla nya flerbostadsfastigheter som byggts att ha fastighetsbox, istället för inkast i varje lägenhetsdörr.

Ta hjälp av en expert

Kontakta oss för att få tips, råd, vägledning eller en offert. Vi har hjälpt projekt i alla storlekar och med alla möjliga förutsättningar.

08-751 81 81

Kontakt

Boxicon fastighetsboxar

Boxicon moderniserar trapphus med miljövänliga, svensktillverkade fastighetsboxar för post och paket.
Få offert
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram