BIM

BIM (Building Information Modelling) är kombinationen av digital teknik och effektivare processer för att förbättra resultaten inom byggnation och konstruktion. Här har vi samlat all info om Boxicons produkter i BIM-format.

Vad är BIM?

BIM är ett modernt arbetssätt inom byggbranschen där alla led i processen, från projektering till byggnation och förvaltning, hanteras med digitala 3D-modeller istället för separata ritningar. På så sätt kan man spara både kostnader, arbeta mer effektivt och se till att rätt aktör alltid har rätt information tillgänglig. BIM blir allt vanligare och används inom alla typer av byggnationer: flerbostadshus, kontor, kommersiella fastigheter och industri.

Det mest visuella med BIM är 3D-objekt av produkter och material som samlas i en 3D-modell över hela projektet. Men det finns även mycket information, teknisk data och instruktioner lagrad i objekt och modellen. Beräkningssystem kan använda sig av den här datan för att se till att minimikrav uppfylls och system optimeras. Möjligheten att lämna över den typen av information mellan arbetslag utan att arbetsflöden blir osynkroniserade är ett område där BIM underlättar processen.

BIM-objekt

Ett BIM-objekt är en fysisk produkt modellerad i 3D, med noga specifikationer angående material, vikt, mått, kulör och andra tekniska egenskaper. De kan också finnas annan data som exempelvis instruktioner för projektering och installation. En BIM-modell, ritningen för hela projektet, fylls på så vis med BIM-objekt från flera olika leverantörer.

fastighetsboxar

Varför ska man använda BIM?

BIMs syfte är att effektivisera byggprocesser, minska kostnader och se till att slutresultatet är byggnader av högsta kvalitet.

Inom många branscher kan man arbeta relativt flexibelt och göra förändringar under processens gång, Men inom byggbranschen är planering och projektering innan man startar konstruktionen av yttersta vikt. Med inköp och leveranser av produkter och material, stora arbetslag och snäva deadlines vore det extremt ineffektivt att experimentera och hoppas att det löser sig senare i processen. Att kunna sitta ner först och planera hela processen gör BIM extra användarvänligt i just byggprojekt. Möjligheten att kunna experimentera på pappret innan första spadtaget gjorts kan spara både timmar och kronor.

Traditionellt inom byggbranschen har man olika arbetslag i olika faser, men det där är det lätt att viktig information missas under överlämningen. När man istället använder BIM samlar man all information digitalt i en modell, där alla har tillgång till samma information. På så vis har man hela tiden ett informationsflöde, även när diverse förändringar under processen sker.

Med så många parter som arbetar inom olika områden och med olika produkter under byggprocessen öppnar BIM upp för många typer av effektiviseringar. Det kan förenkla kommunikation, minska kostnader, öka precisionen och öppna upp för nya samarbeten mellan olika parter. Fler och fler tillverkare modellerar sina produkter som BIM-objekt, vilket också ökar möjligheterna för framtida byggprocesser.

Ta hjälp av en expert

Kontakta oss för att få tips, råd, vägledning eller en offert. Vi har hjälpt projekt i alla storlekar och med alla möjliga förutsättningar.
Varukorg