Miljö

För oss innebär miljötänk ett fokus på minskad miljöpåverkan i varje steg av produktion och logistik.

Miljö

Våra grundpelare

Vi har några grundläggande riktlinjer som vi håller oss till när vi tar fram och tillverkar nya produkter.

Miljöfokus

Alla produkter ska vara framtagna med miljöaspekten i åtanke.

Lokalt

Vi har svensk produktion med EU-producerade råvaror.

Leveranser

Leverans skickas direkt från tillverkning till slutkund.

Sundahus

Våra produkter ska ha högsta betyg från Sundahus.

Koldioxidjakten

Koldioxidjakten är vårt egna miljöinitiativ där vi arbetar aktivt med att göra ett så litet koldioxidavtryck som möjligt i varje led av vår verksamhet.

naturen

KONSTRUKTION

Vår patenterade konstruktion har möjliggjort för oss att ha en stark och säker konstruktion utan extra användning av plåt. Ser man till den svenska marknaden så väger många fastighetsboxar från andra tillverkare ofta 20-50% mer. Detta är stål som Boxicon istället kan spara in på.

MATERIALVAL

Vi använder Europeisk plåt DC01 (inomhusboxar) och Magnelis (uteboxar) med lägre kolhalt. Vårt pulverlack är från svenska Axalta och tillverkas i Västervik ett stenkast från vår produktion. Lås och andra detaljer produceras lokalt eller i Europa.

TILLVERKNING

Fastighetsboxarna tillverkas hos svenska CNC-plåt, som har 100% vindkraftbaserad el. 7 km bort ligger EastCoast industrilackering där produkterna sedan pulverlackeras. Därifrån är det bara ett hundratal meter till slutproduktion. Minimalt med transport!

SLUTTRANSPORT

Vi har minimalt med lager för att endast använda de resurser vi faktiskt behöver. Transport sker direkt från slutkund från fabrik istället för att skickas fram och tillbaka till olika centrala eller lokala lager.

Ett ansvar för miljön

Vår policy har alltid varit att se produktion, råmaterial och leverans ur en miljöaspekt och alltid se till att vi gör det bästa för miljön. Vi har vänt på varenda bockning, plåtbit och komponent för att hålla nere vårt koldioxidavtryck utan att tumma på kvaliteten.

Resultatet har blivit en hel del innovativa lösningar som innebär bättre och tåligare produkter, lokal produktion och snabbare leveranser. Allt bidrar till ett väsentligt lägre koldioxidutsläpp än importerade produkter.

Råvaror från Sverige och EU

All produktion sker i Småland; både plåtbearbetning, pulverlackering och montering. Vi skickar varorna direkt från fabriken till slutkund utan mellanlagring. Alla plåtar tillverkas i Sverige eller inom EU och även vår pulverlack köps från en lokal producent.

Vi garanterar att vi alltid väljer bästa möjliga råvara ur miljöaspekt samtidigt som vi uppfyller våra högt ställda kvalitetskrav.

Källsortering

Det är inte bara produktion och leverans som påverkar vår miljö och planetens framtid. När en produkt nått sin livslängd är det också viktigt med vad som händer när den ska kasseras. Alla våra produkter kan källsorteras i sin helhet, vilket gör dem lättare att återvinna.

Miljöaspekter

Här är några av de delar i produkt, tillverkning och leverans som vi ser över noga för att göra ett så litet avtryck på miljön som möjligt.
Miljö

UTVECKLING

Vi har vänt på varenda bockning, plåtbit och komponent för att hålla nere materialförbrukningen utan att tumma på kvaliteten. Totalt har vi fått ner det totala materialet med minst 20 % jämfört med andra motsvarande boxar. Vi har sökt patent för delar av produkten eftersom vi har infört en del helt nya tekniska lösningar under processen.

Svensk flagga

PRODUKTION

All produktion sker i Småland, både plåtbearbetning, pulverlackering och montering, och vi skickar varorna direkt från fabriken till dig som kund utan mellanlagring. Alla större råvaror tillverkas också i Sverige, vi köper plåt från svenska gruvor och pulverlack från en lokal producent.

utomhus miljö

KOMPONENTER

Vi har valt lås som tillverkas inom EU, och har valt produkter som kan garantera hög kvalitet och minsta möjliga miljöpåverkan. Vi vill att våra komponenter belastar miljön på minsta möjliga sätt.

Svenska och europeiska material

GARANTIER

Vi kan garantera att alla plåtar och all pulverlack köps in från Europeiska leverantörer. Vi garanterar också att vi alltid väljer bästa möjliga råvara ur kvalitets- och miljöaspekt.

miljö

MATERIALVAL

Plåten i våra postboxar är alltid producerad i Sverige eller inom EU. Gångjärn och fästelement för gångjärn är i rostfritt stål. Pulverlacken köper vi direkt från Axaltas fabrik i Västervik, där många av färgerna produceras. Mekaniska smålås och centrallås kommer från Euro-locks och Assa och är producerade inom EU.

miljö

LEVERANS

All leverans till kund sker från vår fabrik i Småland, och vi undviker mellanlagring och onödiga transporter. Vi paketerar med minsta möjliga mängd emballage och antal pallar.

Ta hjälp av en expert

Kontakta oss för att få tips, råd, vägledning eller en offert. Vi har hjälpt projekt i alla storlekar och med alla möjliga förutsättningar.
Varukorg