Passersystem

Kodläsare, kabeldragning, RFID och behörighet. Var börjar man? Vi reder ut begreppen och vanliga frågor gällande inköp av passersystem. Se vår guide nedan!
passersystem
passersystem

Vad är ett passersystem?

Ett passersystem är en teknisk lösning som används för att begränsa tillgång till en byggnad, en lokal, ett rum eller en annan plats. Det fungerar genom att använda olika former av autentisering, till exempel en passerkod, ett kort eller en biometrisk identifiering som fingeravtryck för att bevilja eller neka tillträde till utrymmet.

Passersystem är vanligt i större byggnader eller institutioner, såsom kontorsbyggnader, sjukhus, universitet och industriområden, där det kan finnas behov av att begränsa tillträde till specifika områden eller utrustning. Men i de flesta flerbostadshus har man också valt att installera passersystem då det finns många fördelar.

Genom att använda ett passersystem kan man kontrollera vem som får tillträde till en byggnad eller ett område och under vilka tider eller förutsättningar. Detta kan öka säkerheten och minska risken för intrång, stöld eller skadegörelse.

Flerbostadshus och bostadsrättsföreningar som inte använder elektroniska passersystem har ofta någon annan typ av säkerhetslösning, exempelvis att alla boende har en huvudnyckel.

Var används passersystem?

Passersystem används på olika platser där det finns behov av att begränsa tillträde till en byggnad, ett område eller en specifik utrustning. Här är några exempel på platser där passersystem används:

Kontor och kommersiella lokaler

Passersystem används i kontorsbyggnader för att kontrollera tillträde till olika avdelningar eller rum i byggnaden. Oftast kan bara anställda få tillgång under vissa tider på dygnet – när de förväntas vara på jobbet.

Skolor och universitet

Passersystem används i skolor och universitet för att begränsa tillträde till vissa områden som bibliotek eller forskningslaboratorier.

Sjukhus

Passersystem används på sjukhus för att kontrollera tillträde till olika avdelningar och för att säkerställa att endast auktoriserade personal har tillgång till medicinsk utrustning och känslig information.

Industriområden

Passersystem används i industriområden för att kontrollera tillträde till produktionsområden, maskiner och utrustning.

Flerbostadshus och bostadsrättsföreningar

Passersystem används ofta i flerbostadshus för att se till att endast boende har tillträde till fastigheten. Lösningar finns för att kunna ta emot besökare och ge tillträde till exempel sophämtning och städpersonal.

Passersystem kan också användas på andra platser där det finns behov av säkerhet och kontroll av tillträde. Det är vanligt att passersystem används i kombination med andra säkerhetssystem, som övervakningskameror och larm, för att skapa ett heltäckande säkerhetssystem. Antingen är dessa system inbyggda i passersystemet, eller så integreras de med system från andra leverantörer.

Fördelar med passersystem

Det finns flera fördelar med digitala passersystem, speciellt då det finns flera lösningar som kan anpassas efter behoven för just den fastigheten.

Ökad säkerhet

Passersystem ger ökad säkerhet genom att begränsa tillträde till specifika områden och utrustning. Endast auktoriserad personal eller personer med rätt behörighet kan få tillträde till utrymmet, vilket minskar risken för intrång, stöld eller skadegörelse.

Bättre kontroll

Passersystem ger bättre kontroll över vem som har tillgång till ett utrymme och när de har tillgång till det. Detta kan vara särskilt användbart i till exempel stora flerbostadsfastigheter med många personer som rör sig ut och in.

Förenklad administration

Passersystem är ofta enkla att administrera och kan anpassas efter behov. Det är också lätt att lägga till eller ta bort användare från systemet, exempelvis om någon flyttar in eller ut. Tappas en elektronisk nyckel bort är det lätt att ersätta.

Avancerad behörighet

Passersystem kan skapa mer avancerade behörigheter än vanliga nycklar, eller inget säkerhetssystem alls. Exempelvis kan boende ha tillträde till vissa lokaler vid vissa tider, eller om de bokat en resurs.

Nackdelar med passersystem

Även om passersystem har många fördelar gällande både kontroll och säkerhet finns det några saker som kan skapa mer arbete eller orsaka problem.

Kostnad

Passersystem kan vara dyra att installera och underhålla, särskilt om det behövs för flera utrymmen eller fastigheter.

Tekniska problem

Passersystem kan drabbas av tekniska fel eller strömavbrott som kan leda till problem med att få tillträde till utrymmen. Detta kan leda till förseningar eller andra problem.

Dataintrång

Passersystem hanterar känslig information om användare och deras tillträde till utrymmen. Detta gör att systemet kan vara utsatt för dataintrång.

Underhåll

Passersystem kan kräva både fysiskt underhåll och administration av användare för att fungera optimalt. Detta kan innebära extra kostnader och tidskrävande arbete.

Tänk på detta innan ni väljer passersystem

Innan man väljer passersystemsleverantör bör man se över sina behov för att vara säker på att man väljer ett passersystem som passar just den fastighetens behov. 

 1. Välj ett så enkelt passersystem som möjligt för era behov. Det blir både billigare att installera och enklare att administrera
 2. Ju färre enheter systemet har, desto bättre. Färre elektroniska produkter är både bättre för miljön och minskar riskerna att något går sönder
 3. Ta reda på vilka löpande kostnader som kan tillkomma, exempelvis abonnemangskostnader

Få fler tips & råd specifikt för er fastighet ≫

Pris för passersystem

Priset för ett passersystem för en bostadsrättsförening kan variera beroende på olika faktorer som:

 • Antalet dörrar som behöver kontrolleras: Ju fler dörrar som behöver ha passersystem desto högre blir kostnaden.
 • Typ av passersystem: Passersystem finns i olika prisklasser och med olika funktioner. Ett mer avancerat passersystem med exempelvis biometrisk identifiering kan vara dyrare än ett system som endast använder passerkoder.
 • Installation: Installationskostnaden för passersystemet påverkar det totala priset. Ju enklare installationen är, desto lägre kostnad.
 • Underhåll: Kostnaden för underhåll kan också påverka det totala priset, speciellt om personal med avancerad utbildning ska administrera eller utföra service.

Generellt kan priset för ett passersystem för en bostadsrättsförening variera mellan några tusenlappar till tiotusentals kronor beroende på ovanstående faktorer. Det är viktigt att jämföra priser och funktioner från olika leverantörer innan man beslutar om vilket passersystem som är mest lämpligt för bostadsrättsföreningen.

För att bekräfta behörighet vid en accesspunkt och bli insläppt används olika typer av teknologier. Det är vanligt att läsare mm kan läsa flera olika teknologier, eller en kombination av dem. Fundera på era behov och vilka teknologier ni kan behöva i när ni planerar inköpet.

Teknologi i passersystem

tagg

Tagg

En tagg, eller elektronisk nyckel, är en liten plastbricka med inbyggd trådlös elektronik. Den är oftast enkel att fästa på nyckelknippan och hålls nära en taggläsare för att låsa upp dörren.

kort

Kort

Ett kortbaserat passersystem använder magnetiska eller RFID-kort som används för att ge tillträde till utrymmen. Användaren håller kortet mot en kortläsare som läser av kortets information för att bevilja tillträde.

kod

Kod

Ett passersystem med passerkod använder en kod som används för att ge tillträde till utrymmen. Användaren anger koden på en dörrlås eller på en separat kodpanel för att öppna dörren.

fjarrkontroll

Fjärrkontroll

Ett passersystem med fjärrkontroll använder en fjärrkontroll som används för att ge tillträde till utrymmen. Användaren trycker på en knapp på fjärrkontrollen för att öppna dörren.

biometrisk

Biometrisk identifiering

Ett biometriskt passersystem använder identifiering av en persons fysiska egenskaper, till exempel fingeravtryck, ansiktsigenkänning eller irisigenkänning för att bevilja tillträde till utrymmen.

app

Mobilapp

Ett passersystem som använder en mobilapp tillåter användare att använda sin smartphone för att öppna dörrar och ge tillträde till utrymmen.

Vanlig funktioner i ett passersystem

 • Tillträdeskontroll – En av de främsta funktionerna i ett passersystem är att kontrollera vem som får tillträde till en byggnad, en avdelning eller en viss del av en byggnad. Användare kan ha tillgång till specifika dörrar eller utrymmen baserat på deras behörighet i systemet.
 • Tidsbegränsning – Ett passersystem kan begränsa tillgångstider för användare till specifika tidsintervall. Detta är särskilt användbart för byggnader eller avdelningar som inte ska vara tillgängliga under vissa tider på dagen eller natten.
 • Historik – Ett passersystem kan spara information om vem som har gått igenom en specifik dörr, när och hur länge. Detta kan vara användbart för att spåra aktiviteter, t.ex. vid en inbrottsutredning eller en incidentrapport.
 • Nödutgång – Ett passersystem kan ha en nödutgångsfunktion som tillåter användare att öppna en dörr omedelbart i händelse av en nödsituation.
 • Integration med andra system – Ett passersystem kan integreras med andra system som brandlarm, kameror, inbrottslarm eller fastighetsboxar. Integrationen gör att systemen kan samarbeta och förbättra säkerheten och effektiviteten i en byggnad eller ett område.
 • Flexibilitet – Ett passersystem kan vara flexibelt och skalbart, vilket innebär att det kan anpassas till verksamhetens behov och förändras när verksamheten växer eller ändrar inriktning.
passersystem

Köpa passersystem

Inköp, installation och drift av ett passersystem kan vara en komplex process och det är viktigt att det utförs på rätt sätt för att säkerställa att systemet fungerar korrekt och ger optimal säkerhet. Nedan följer några steg som vanligtvis ingår i installationen av ett passersystem:

Planering

Det första steget i installationen av ett passersystem är att planera systemet. Detta inkluderar att identifiera behoven och kraven för passersystemet, bestämma vilken teknik som ska användas, vilka dörrar och utrymmen som ska ingå i systemet och vilka användare som ska ha tillgång.

Konsultation och inköp

Antingen kontaktas tillverkaren direkt, eller så kontaktas en återförsäljare/installatör kontaktas för att besiktiga fastigheten och planera installationen. En expert behöver oftast se över att förutsättningarna är korrekta, och kan sen ge en rekommendation av system.

Kabeldragning och installation av enheter

När systemet har planerats kan installationen av enheter börja. Detta inkluderar installation av kortläsare, passerkoder, centralenheter och andra enheter som krävs för systemet. Kabeldragning kopplar samman enheterna i passersystemet. Detta innebär att dra kablar mellan enheterna och installera nödvändig hårdvara för att säkerställa att signalerna överförs korrekt.

Kabeldragningen är oftast den del av installationen som är dyrast, då man oftast måste borra genom väggar och golv. Ju mindre kabeldragning, desto enklare och snabbare blir installationen.

Konfigurering av mjukvara

Efter att enheterna har installerats och kabeldragningen har slutförts, måste mjukvaran som styr passersystemet konfigureras. Detta innefattar att skapa användarkonton, definiera behörigheter och inställningar för hur systemet ska fungera.

Testning och validering

Efter att installationen är klar måste systemet testas och valideras för att säkerställa att det fungerar korrekt. Detta inkluderar att testa systemet för att säkerställa att enheterna fungerar korrekt, att testa anslutningen mellan enheter och mjukvara samt att testa systemet i en faktisk användarmiljö.

Uppdatering och underhåll

Efter att passersystemet har installerats och validerats måste det uppdateras och underhållas för att säkerställa att det fortsätter att fungera korrekt.

För lokal mjukvara innebär det att installera uppdateringar och säkerhetspatchar för mjukvaran, regelbunden rengöring och underhåll av enheter samt övervakning av systemet för att upptäcka eventuella problem eller fel. Det tillkommer ofta en kostnad för att uppdatera lokal mjukvara och server.

För molnbaserade digitala passersystem ingår oftast uppdateringar och patchar i priset, och systemet har automatiska varningar för att förenkla administration och underhåll.

 

Integrera passersystem

Integrationer är förmågan att kombinera och integrera passersystem med andra säkerhetssystem eller informationshanteringssystem. Genom integration kan man skapa en centraliserad lösning som gör det möjligt att hantera flera olika säkerhetssystem samtidigt, vilket kan öka effektiviteten och säkerheten.

Ett exempel på integration kan vara att koppla samman passersystemet med inbrottslarmet i en byggnad. Om inbrottslarmet utlöses, kan passersystemet automatiskt stänga av eller begränsa tillträdet till byggnaden och utrymmena. Detta minskar risken för skador och stöld. Ett annat sätt är att integrera fastighetsboxarna, så att boende kan använda samma teknologi för att öppna sina postfack.

Integration av passersystem med andra system kan också ge användare bättre överblick över säkerheten. Genom att sammanföra data från olika system kan man enklare hantera och övervaka säkerheten och få en helhetsbild av säkerhetsläget.

För att integrera passersystem med andra system behöver man vanligtvis en programvara som kan koppla samman systemen och göra det möjligt att överföra data mellan dem. Det är också viktigt att systemen är kompatibla och kan arbeta tillsammans för att uppnå önskat resultat.

När man överväger passersystemintegration bör man också ta hänsyn till säkerhetsrisker och säkerhetskrav. Det är viktigt att säkerställa att integreringen inte öppnar för säkerhetsbrister eller försvagar säkerheten i någon del av systemet.

Ta hjälp av en expert

Kontakta oss för att få tips, råd, vägledning eller en offert. Vi har hjälpt projekt i alla storlekar och med alla möjliga förutsättningar.
Varukorg