Porttelefoni

Vi har satt ihop en guide som ger en översikt av porttelefoni, dess användningsområden, fördelar, nackdelar och vad man ska tänka på innan köp och användning. Läs mer nedan!
porttelefoni

Vad är porttelefoni?

Porttelefoni är i grunden en teknik som gör det möjligt för en besökare till en flerbostadsfastighet eller annan fastighet att kontakta någon annan i fastigheten med röst eller video. Traditionellt sett har det skett genom en monterad högtalartelefon i porten kopplad till en gemensam telefonilinje, där en besökare kan ringa till någon av lägenheterna eller lokalerna i fastigheterna. Oftast kan den boende även fjärröppna genom att trycka på en knapp för att låsa upp porten, och då släppa in besökaren efter att ha kommunicerat över telefonen.

Porttelefonins historia

För att verkligen förstå porttelefoni kan vi ta en titta tillbaka hur den uppkom och har används historiskt.

Under 1800-talet gick många flerbostadshus från att använda en anställd portvakt (som ofta bodde på nedre botten) till mer tekniska lösningar för skalskydd – oftast en låst port. Alla boende och arbetare i fastigheten fick varsin nyckel för att kunna låsa upp och passera. Men med denna lösning tappade man funktionen att kunna kommunicera med besökare, servicepersonal som skulle utföra arbeten i byggnaden mm. För att bli insläppt fick besökaren helt enkelt vänta utanför, eller planera en tid att mötas, eftersom även om man hade den nya uppfinningen telefon i hemmet så var det omöjligt att kontakta varandra när man gått hemifrån. 

Porttelefonen blev en teknisk lösning på det problemen.  De första porttelefonerna kan spåras tillbaka till slutet av 1800-talet, då det första patentet på en ”elektrisk portöppnare” beviljades i USA. Användningsområdet är enkelt att förstå: istället för att planera möte kunde besökaren enkelt kontakta den boende väl framme i porten. Den boende kunde sedan med ett enkelt knapptryck låsa upp porten, istället för att behöva springa ner för alla trapport och låsa upp. Även om tekniken utvecklades förblev funktionen densamma under de nästföljande hundra åren.

I slutet av 1900-talet utvecklades porttelefonen till att omfatta flera funktioner, inklusive möjligheten att se besökare med hjälp av en kamera och skärm. Med framsteg inom teknik har porttelefoner blivit allt mer avancerade och integrerade med andra system som säkerhetssystem och smarta hemlösningar.

Porttelefoni vs Mobiltelefoni

I och med mobiltelefonens utveckling och användning har porttelefoni blivit mindre användningsbart i många fall. Fördelen med att kunna fjärröppna porten finns fortfarande kvar, men det inns inte samma behov att kunna kommunicera via en fast linje – eftersom båda parter redan har mobila telefoner.

Var används porttelefoni?

Flerfamiljshus

Porttelefoni används främst i fastigheter som bostadsrätter, hyresrätter och andra flerfamiljshus där flera hushåll delar samma fastighet. Användningsområden kan vara för att släppa in besökare, hantverkare och matbud. Traditionellt har varje lägenhet i huset en fast telefon monterad i hallen som kommunicerar direkt med portens telefon. Ibland finns det även skärm för att visa video.

Kommersiella fastigheter

Porttelefoni kan också användas i företagsbyggnader eller kontor. Fördelen här är att besökare kan hitta kontoret eller personen de ska besöka i en adresslista, och sen direkt nå rätt person utan att nödvändigtvis veta kontaktuppgifterna sean innan.

Fördelar med porttelefoni

Det finns flera fördelar med porttelefoni, bland annat:

Fjärröppning

Den främsta fördelen med porttelefoni är att personen som har åtkomst att öppna porten kan öppna på distans, istället för att behöva befinna sig i porten för att släppa in.

Ökad säkerhet

Koder och nycklar kan lätt spridas till obehöriga som kan röra sig fritt i fastigheten, men med porttelefoni valideras alltid besökare först av någon i fastigheten. Porttelefonisystem kan också inkludera en kamera.

Lokalt register

Ska man besöka en fastighet med flera kontor kan porttelefonen eller tillhörande register innehålla kontaktuppgifter som man inte annars hade haft. Exempelvis kan en reception hantera alla besök istället för att varje person ska hantera kontakter separat.

Nackdelar med porttelefoni

Det finns även några nackdelar med porttelefoni som bör beaktas.

Kostnad

En av de största kostnaderna för att installera system i fastigheter är kabeldragning – något som många porttelefonsystem kräver mängder av. Inköp av produkter och löpande abonnemangskostnader kan också bli dyrt.

Underhåll

Porttelefonisystem kan kräva både underhåll av produkterna och trådförbindelser och administration av användare för att fungera rätt. Service och driftunderhåll kan vara komplicerat och innebära höga kostnader.

Tekniska problem

Enheterna kan drabbas av tekniska fel som gör att fjärröppningen inte fungerar korrekt. Många produkter har också tekniska problem där det kan vara både svårt att höra eller se vem som ringer.

Att tänka på när man köper porttelefoni

Innan man köper en porttelefon bör man överväga följande faktorer:

  1. Behov: Det är viktigt att bedöma behoven för fastigheten eller byggnaden och vilken typ av porttelefonilösning som passar bäst. Till exempel kan en fastighet med många enheter kräva ett mer avancerat system än en mindre fastighet.

  2. Typ: Den kanske viktigaste frågan är om porttelefonisystemet ska vara trådat eller trådlöst, och om porttelefonen ska ringa till fasta enheter i lägenheter eller till de boendes mobiltelefoner.
  3. Funktioner: Porttelefoner kan ha olika funktioner, såsom fjärröppning, kontaktregister, video och app. Det är viktigt att välja en porttelefon med de funktioner som passar behoven och budgeten för fastigheten.
  4. Kvalitet: Kvaliteten på systemet är avgörande för att hålla nere löpande kostnader. Om tekniska produkter installeras i fastigheten bör de ha hög kvalitet och vara från en tillverkare med gott rykte.
  5. Säkerhet: Porttelefonen ska ha lämpliga säkerhetsfunktioner för att skydda fastigheten och dess invånare. Det är viktigt att överväga säkerhetsfunktionerna för porttelefonen, till exempel kameror och dörröppningssystem.
  6. Tillgänglighet: Inte alla kan använda en porttelefon eller höra vad en person säger på andra sidan luren. Se till att porttelefonisystemet kan användas av personer med begränsade sätt att kommunicera i tal.
  7. Budget: Porttelefoner finns i olika prisklasser och det är viktigt att fastställa en budget innan man köper. Det är också viktigt att överväga eventuella framtida kostnader för underhåll och reparation. Ta också reda på vad för typ av abonnemangskostnader som tillkommer.

  8. Installation: Installationen av en porttelefon kan vara komplicerad och det är viktigt att överväga vem som ska installera systemet och driftsätta allting.

  9. Tekniskt stöd: Det är viktigt att undersöka vilken typ av tekniskt stöd som erbjuds av leverantören av porttelefonen och om det finns möjlighet att få hjälp vid behov.

Få fler tips & råd specifikt för er fastighet ≫

 

Pris för porttelefoni

Priset för porttelefoni varierar beroende på flera faktorer, såsom antalet enheter som ska anslutas, typ av funktioner som önskas, tillverkare, installation och service.

En enkel porttelefon kan kosta några tusen kronor medan ett mer avancerat system kan kosta flera tiotusentals kronor. Dessutom tillkommer ofta installationskostnader och eventuella serviceavgifter. Det är viktigt att göra en noggrann undersökning av olika tillverkare och leverantörer för att hitta det bästa priset för en porttelefon som uppfyller behoven och kraven för fastigheten eller byggnaden.

Det kan också vara värt att notera att en fastighetsägare kan inkludera kostnader för porttelefoni som en del av hyran eller avgiften för fastigheten.

Trådbunden och trådlös porttelefoni

Trådad och trådlös porttelefoni är två olika tekniker för att skapa kommunikation mellan porttelefonen och mottagarenheten.

Trådbunden porttelefoni

Trådad porttelefoni använder kablar för att överföra ljud- och videosignalerna mellan porttelefonen och enheterna i fastigheten. Detta innebär att det krävs en installation av kablar, vilket är mer arbetsintensivt och kostsamt än en trådlös installation. En fördel med trådad porttelefoni är att det kan vara vara mer tillförlitlig och stabil eftersom signalerna inte påverkas av trådlös störning.

Trådlös porttelefoni

Trådlös porttelefoni använder trådlös teknik, oftast mobiltelefoniteknologi, för att överföra signalerna mellan porttelefonen och enheterna i fastigheten eller en anna mobil. Trådlös porttelefoni är oftast enklare att installera och det finns ingen kabeldragning som behöver göras. En fördel med trådlös porttelefoni är att den är mer flexibel, och boende behöver inte vara hemam för att svara och fjärröppna.

Typer av porttelefoni

porttelefoni

Port ↔ Lägenhet

Fastigheten har ett internt nätverk och porttelefonen kan enbart ringa till fasta intercom-högtalare i lägenheten. Relativt föråldrat, dyrt att installera och kräver att den boende är hemma och kan svara.

porttelefoni

Port ↔ Mobil

Nya typ av system där porttelefonen ringer med mobilteknologi till ett mobilnummer som boende har ställt in. Istället för att trycka på en knapp på en intercom kan telefonens knappsats används.

porttelefoni mobil

Mobil ↔ Mobil

I de mest moderna systemen behövs inte några fasta enheter eller kabeldragning alls. Besökaren använder sin mobiltelefon för att kontakta den boende som sen kan låsa upp porten i sin mobil med en app.

Köpa porttelefoni

Här är några steg för att planera, köpa och driftsätta porttelefoni till flerbostadsfastigheter.

Identifiera behoven

Det första steget är att identifiera behoven för porttelefoni i fastigheten eller byggnaden. Vilken typ av funktioner behövs, vad för typ av trafik förväntar man sig i fastigheten, och hur ska löpande drift administreras?

Utvärdera alternativ

Nästa steg är att undersöka olika alternativ för porttelefoni. Detta inkluderar att jämföra olika systemleverantörer, modeller, funktioner och kostnader. Här kan det vara en bra idé att ta kontakt med flera leverantörer för att se hur deras system är uppbyggt och vilka funktioner som ingår.

Välj leverantör och gör inköp

När alternativen har utvärderats och jämförts kan man välja en leverantör som uppfyller kraven och behoven för fastigheten eller byggnaden. Produkter som centralenheter, lås och andra enheter köps in.

Installation

När leverantören har valts och produkter köpts in, kan installationen påbörjas. Om det är trådad porttelefoni, måste kablar dras och enheter anslutas. Görs detta i en befintligt fastighet är det definitivt det mest tidskrävande momentet. Om det är trådlös porttelefoni, behöver man installera de nödvändiga enheterna och konfigurera dem för att de ska kunna anslutas till porttelefonen.

Nyare porttelefonisystem där besökare kan ringa direkt från sin mobil och den boende kan öppna via app har betydligt mindre installation. Oftast behövs bara en trådlös centralenhet i entrén som sen används för att låsa upp på distans.

Driftsättning

När installationen är klar, behöver porttelefonisystemet testas och konfigureras för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Användare behöver också informeras om hur systemet fungerar och hur man använder det.

Uppdatering och underhåll

Det är viktigt att regelbundet underhålla och serva porttelefonisystemet för att säkerställa att den fungerar optimalt och att den är säker att använda. Det är också viktigt att ha en plan för support och reparationer om det uppstår problem eller fel i framtiden.

Ta hjälp av en expert

Kontakta oss för att få tips, råd, vägledning eller en offert. Vi har hjälpt projekt i alla storlekar och med alla möjliga förutsättningar.
Varukorg