Boenderegistret vad är det?

boenderegistret vad är det

Boenderegistret är en molnbaserad webbtjänst för styrning av digitala enheter i fastighetens entré. Det finns många liknande system. Syftet med den här typen av system är att hantera namn som visas på en digital entrétavla eller på digitala namnskyltar monterade på postboxar.  

Boenderegistret är ett webbverktyg och en plattform för att förvalta digitala enheter en fastighetsägares entréer. Genom att det här och andra motsvarande system är digitala och webbaserade kan de hanteras var som helst i världen. Den som förvaltar fastigheten kan alltså hantera enheter på distans. 

Användarvänliga system

Det är idag en självklarhet att bygga användarvänliga och grafiskt tilltalande digitala gränssnitt för styrning av system, Boenderegistret är ett exempel på ett sådant system. Enkla gränssnitt gör det lätt för användare på olika nivåer att ha bra kontroll över det aktuella fastigheterna. Boenderegistret och andra liknande system gör det även möjligt för fastighetsägaren att öppna upp för olika integrationer, så kallad självförvaltning. Boende i fastigheten kan själv via sitt system, Boenderegistret eller motsvarande, beställa nya nycklar ändra personuppgifter och lägga in nya telefonnummer till porttelefonen.

Fastighetsägaren kan sparas tid och energi med boenderegistret eller andra liknande system

Med självförvaltning kan fastighetsägaren eller fastighetsskötaren spara enormt mycket tid och energi. Det går att begränsa självförvaltningen efter eget tycke. Det finns även möjligheter att konfigurera vilka sektioner som en användare ska kunna ha tillgång till. Om en fastighetsägare äger flera fastigheter går det exempelvis att bestämma vilken administratör som ska ha tillgång till olika sektioner.

Förvaltningssystem ger fastighetsägare nya möjligheter

Boenderegistret är ett av flera sådana system som gör det möjligt för fastighetsägaren själv att kunna välja system efter behov. Det är inte sällan så att samma system som har använts under lång tid. Historiskt har de flesta system varit låsta men idag är fler och fler system öppna för olika integrationer, så även Boenderegistret. 

Varukorg