Fastighetsboxar besiktning?

Fastighetsboxar besiktning? När du har installerat din fastighetsbox och namnmärkt den, och även monterat låset, är det bara en besiktning som återstår innan postutdelningen kan börja. Alla besiktningar görs av Postnord och du kan enkelt beställa en besiktning genom att använda besiktningsformuläret eller genom att kontakta PostNords kundservice på telefonnummer 0771-33 33 10.

Hur vet brevbäraren när det är dags att använda fastighetsboxen? När du bokar en besiktning hos Postnord och de godkänner boxen efter att ha kontrollerat dess placering, märkning och centrallåsets funktion, kan postoperatörerna få klartecken att börja använda fastighetsboxen. På så sätt kan brevbäraren säkerställa att alla fastighetsboxar är på rätt plats och fungerar som de ska innan de börjar använda dem för att leverera post.

Finns det någon norm på boxar?

Fastighetsboxar har en framtagen EU-standard, men varje EU-land har valt att skräddarsy designen av boxarna för att passa landets regler och riktlinjer för postgången. Eftersom reglerna för postgången skiljer sig mellan EU-länderna, är det viktigt att man köper fastighetsboxar som är godkända för användning i Sverige om man vill använda dem för postutdelning i Sverige. I Sverige finns det specifika krav och riktlinjer för fastighetsboxar som måste uppfyllas för att de ska vara lämpliga för postutdelning, och i följande avsnitt kommer vi att förklara mer om dessa krav och riktlinjer.

Fastighetsboxar ger dig ett tryggt boende

En av de främsta fördelarna med en fastighetsbox är att man slipper de oönskade brevinkasten i lägenhetsdörrarna. Många av våra kunder väljer att byta ut sina gamla dörrar med brevinkast mot nya säkerhetsdörrar, inte bara för att skapa en tystare lägenhetsmiljö eller för att barnsäkra fastigheten, utan också för att undvika de farliga hålen rakt in i folks hem. Varje år sker sabotage genom brevinkasten, såsom hällande av brandfarlig vätska, förgiftning av husdjur genom preparerad mat som kastas in och otaliga inbrott och inbrottsförsök. Dessutom kan brevinkasten användas för avlyssning, buggning och olovlig filmning. Genom att ha säkerhetsdörrar utan hål för brevinlämning och i stället investera i fastighetsboxar kan man undvika dessa faror och göra fastigheten säkrare.

Varukorg