Vad är en fastighet?

De flesta tänker på ett hus, ofta modell större, när de hör ordet fastighet. En fastighetsmagnat förknippar tex med någon som äger flera större byggnader.

En mer korrekt beskrivning är att en fastighet är ett juridiskt ord för att definiera en viss markyta och allt som är byggt på den. Såsom byggnader, tomter, kontor, bostäder eller lekparker. Ofta finns specifika ändamål för fastigheten, såsom bostäder eller för att idka industriell verksamhet. 

Vad en fastighet får användas till, styrs av en rad olika lagar och förordningar. Några exempel på lagar är Plan och bygglagen, Fastighetsbildningslagen och Anläggningslagen. Ju mer bebyggt en område är, ju fler regler för hur marken får användas. Det finns också regelverk för hus fastigheterna får se ut, vilken höjd över marken de får ha och hur många parkering det måste vara i förhållande till antalet bostäder. 

Fastigheter utgör en stor del av ekonomin. Privatpersoner, organisationer, företag eller myndigheter är vanliga ägare av en fastighet. För en privatperson som köper en fastighet är det ofta den med god marginal största affär de gör under en livstid. Även för företag och myndigheter är fastigheter en stor kostnad. Nästan all typ av verksamhet är på ett eller annat sätt beroende av en fastighet. Omvänt innebär försäljning av, eller upplåtande av fastigheter stora potentiella intäkter. 

Värdet på fastigheter har under lång tid ökat mycket kraftigt i värde, mer än ekonomin som helhet, vilket gör att fastigheter utgör en större del av ekonomin idag än för 30 år sedan. 

Fastigheter spelar en viktig roll i samhället eftersom de ger människor en plats att bo, arbeta, shoppa och leva på. Fastigheter har också ett värde i sig och kan köpas, säljas, hyras eller arrenderas. Fastighetsmarknaden är en viktig del av ekonomin och påverkas av olika faktorer, till exempel räntor, inkomster, efterfrågan och utbud.

Det finns en rad begränsningar för hur en fastighet får användas. Servitut är ett exempel som ger en fastighet en rättighet att utnyttja en annan fastighet. Det kan tex vara en utfart från en fastighet som går över en annan fastighet. Den utfarten kan skyddas av ett servitut. Den som äger den tjänande fastigheter kan inte begränsa den andra fastighetens rätt att nyttja dennes fastighet inom ramen för servitutet. 

Miljöregler spelar en allt större roll i samhället, så även för hur fastigheter får användas. Tex kan de påverka hur mycket skog du får avverka, eller om du får bedriva viss typ av industri eller annan verksamhet inom området. 

Den som äger fastigheter betalar som regel skatt för den. Skatter träffar också fastigheten vid försäljning, eller för de intäkter som fastigheten ger. Intäkter kan komma från uthyrning eller försäljning av hela eller delar av fastigheten. 

Sedan människan blev fast bofast har fastigheter varit en viktig del av samhället.

Varukorg