Vad är fast egendom?

Fast egendom utgör en del av en fastighet. Den fasta egendomen går inte att avlägsna från fastigheten utan att skada denna. Allt som är byggt för att vara permanent på en fastighet är fast egendom. Det kan vara ett bostadshus, en kontorsbyggnad, stängsel eller en parkeringsplats. 

Inom ramen för vad som är tillåtet att göra på en fastighet, vilket styrs av en rad olika lagar och förordningar, kan fast egendom uppföras. För de flesta typer av fast egendom krävs bygglov. Ansökan om bygglov hanteras av kommunen, i vilken fastigheten är belägen. Bygglov ska normalt beviljas om hinder för att uppföra den fasta egendomen inte föreligger. Hindren kan å andra sidan vara många. 

Nära strand är det ofta svårt att bygga något alls. Och när det kan göras är det ofta bryggor eller strandnära nyttobyggnader. Det kan var områden som är artskyddade, eller nära militära områden, och som inte är avsedda för bostäder. 

Fast egendom kan tillsammans med jordbruk sägas vara basen i de flesta ekonomier och en förutsättning för annan verksamhet. För en modern IT-infrastruktur behövs tusentals mil med nedgrävd fiberkabel, serverhallar och andra nyttobyggnader. Inget av det är kommer att fungera smidigt utan ett väl fungerande regelverk för fastigheter och fast egendom på fastigheter. 

En stor del av BNP genereras genom köp och försäljning och uthyrning av fast egendom. Ännu större, ungefär 30 % i Sverige, om vi räknar in själva uppförandet och renoveringen av den fasta egendomen. 

Äganderätten är stark i de flesta av världens länder, även om den i många fall påverkas av miljöregler, militära förutsättningar, skatter och annan lagstiftning. I princip all ekonomi i ett land kräver ett fungerande regelverk för fast egendom.

Varukorg