Stadgar bostadsrättsförening (vad måste stadgarna innehålla?) 

Stadgarna är en uppsättning regler som styr rättigheter och skyldigheter för bostadsrättsföreningens medlemmar. Alla typer av föreningar, ideella föreningar, ekonomiska föreningar och samfälligheter, har stadgar. Stadgarna är i och för sig föreningens eget regelverk, men de ska upprättas i enlighet med en rad lagar och förordningar. Det finns många obligatoriska uppgifter som ska vara upptagna i stadgarna. Stadgarna kan också sägas vara ett regelverk för det som föreningen får bestämma själv. Många frågor styrs av lagar som inte kan ändras bara för att föreningen så önskar, utan de är tvingande för alla föreningar. 

Vad ska stadgar innehålla? 

 • Föreningens namn
 • Föreningens organisationsnummer
 • Föreningens säte
 • Föreningens ändamål och verksamhet
 • Regelverk för hur någon blir medlem och vad som krävs för att det kunna bli medlem. 
 • Regler för vad en medlem får göra eller inte får göra.
 • En beskrivning av föreningens rösträtt
 • En beskrivning av hur beslut fattas i föreningen
 • Hur ekonomin ska skötas, om föreningens intäkter, utgifter, vilken typ av investeringar får genomföras med mera
 • Hur ska styrelsen vara sammansatt, hur många personer och vilka befogenheter
 • Information om föreningsstämman, hur ofta den ska hållas och vilka frågor som ska tas upp. Det finns obligatoriska frågor, som alltid måste tas upp, men det finns frågor föreningen själva får bestämma genom stadgarna
 • Regler för upplåtelse av andel i föreningen, och för köp av detsamma
 • Regler för uthyrning i andrahand
 • Hur gemensamma ytor ska fördelas, som parkeringar och föråd

Stadgarna är ett levande dokument, som under en förenings livstid kommer att behöva ändras och uppdateras löpande. Det är viktig att stadgarna finns enkelt tillgängliga och att alla medlemmar kan tillgodogöra sig informationen i dokumentet. För att stadgarna, eller nya stadgar som ersätter tidigare, ska vara giltiga måste de först godkännas av stämman, och sen även registreras av bolagsverket. Stadgar är inte giltiga utan att de båda villkoren är uppfyllda. 

Varukorg