Hur värderas fastighet vid arvskifte?

Det vanligaste sättet att värdera en bostadsrätt är att sätta ut den för försäljning. Då kommer först mäklaren att göra en värdering och sen får marknaden sätta den för stunden korrekta värderingen. Det kan sägas vara det bästa sättet att bestämma ett värde för en bostadsrätt. 

Ibland, vid ett arvskifte eller en skilsmässa när man inte vill att bostadsrätten ska sälja men en värdering ändå behöver genomföras, finns det andra sätt att bestämma värdet. 

Det görs då av en auktoriserad värderingsman, vanligtvis en mäklare eller annan certifierad person. Denne gör en värdering av bostadsrätten utifrån dess skick, geografiska läge, storlek, ålder, efterfrågan i det specifika området samt en rad andra faktorer, som tex rådande marknadsläge. 

Om tex vid ett arvskifte, en eller flera personer inte är nöjda med värderingen, eller de anser att den är icke korrekt genomförd, kan en ny expert tas in. Denna får då genomföra en ny bedömning av bostadsrättens värde. 

Det är viktigt att delägarna i bostaden blir eniga om värderingen. Kan det inte ske, finns det bara kvar att sälja den, eftersom det är enda sättet att få en korrekt värdering. Det räcker alltså med att en av flera personer inte accepterar en värdering för att bostaden ska kunna tvångsförsäljas. 

Om delägarna godkänner värderingen, ska varje person ha sin andel av fastigheten. Det är en inte helt enkel process att fastställa den. 

Vid arvskifte, och om det finns en skuld till bostadsrättsföreningen, vilket det vanligen finns, måste hänsyn tas till den. Normalt är det förhållandevis enkelt. Skuldens storlek dras från värdet som delägarna och det blir en summa över, som kan fördelas mellan personerna. 

I ärvdabalken finns ytterligare regler kring värdering och fördelning av fastighet eller bostadsrätt vid arvskifte. 

Det är alltså klart enklast och säkrast att sälja en bostadsrätt vid arvskifte, då sätts värderingen och eventuella medel frigörs, lån betalas av och det blir förhoppningsvis en summa pengar över. Om delägarna inte vill sälja kan först en certifierad värderingsman tas in, och sen eventuellt ytterligare en om delägarna inte blir eniga om värderingen efter att första värderingen gjorts. Blir de då inte eniga, kommer fastigheten ändå att säljas. 

Varukorg