Vad kostar laddstolpe Brf?

Det är en lång rad faktorer som spelar roll för att räkna fram den totala kostnaden för laddstolpe eller laddbox för en brf. Hur många laddstolpar ska installeras, vilken typ av laddstolpe, hur ska de installeras, hur mycket markarbete måste göras. Det kan eventuellt krävas abonnemang, beroende på typen av laddare. Det finns smarta laddare som kräver uppkoppling, och de kommer med en månadskostnad. 

Ni får börja med att se på hur många laddstolpar ni behöver. Antalet kommer att påverka priset på flera sätt. Ju fler stolpar, ju högre kostnad, naturligtvis. Å andra sidan kan styckkostnaden bli något lägre vid installation av fler stolpar. Ju fler stolpar ju bättre förhandlingsläge har ni i diskussionen med olika leverantörer. 

Det finns olika typer av laddare, som kostar olika mycket. Laddare med mycket hög kapacitet, snabb laddning, är normalt dyrare. Omvänd är laddare med låg kapacitet, som kräver längre tid för samma batteri, något billigare. Det finns uppkopplade laddare som kan anpassa laddtiden till när det är som billigast att ladda, de är ofta både dyrare och har framför allt ofta någon form av abonnemangskostnad till sig. 

Ju mer kabeldragning som behöver göras, desto dyrare blir installationen. Ibland kan omfattande kabeldragningar, under mark, behöva göras, då kan bara kabeldragningen kosta en ansenlig summa pengar. Ibland är infrastrukturen på platsen gynnsammare, och det är bara att koppla in laddaren i ett närliggande uttag. 

Elservicen kan också påverkan kostnaden. Hur ser säkringar och andra förutsättningar ut för att sända stora mängder ström med hög strömstyrka ut, genom systemet? Eventuellt behöver arbete göras med elskåp och andra delar av elinfrastrukturen. 

Markarbete generellt kommer att dra upp kostnaden. Om det blir mycket grävande, eventuell plattsättning eller asfaltering kostar det en hel del att genomföra och kan mer än dubbla kostnaden för installationen. 

Det kan krävas flera abonnemang, som kostar pengar. Abonnemang för elnätet, beroende på vilken laddstation, även abonnemang för den tjänsten, och eventuellt abonnemang på underhåll av anläggningen. 

På plussidan finns det bidrag att söka hos kommunala energirådgivare. Gå in på kommunens hemsida och söka reda på information om det finns aktuella bidrag för din installation. Eller ring via växel och fråga efter de kommunala energirådgivningen. 

Vi har i huvudsak skrivit laddstolpe, men i prinicp gäller samma information för laddstation, som monteras på vägg. Kostnaden för en laddstolpe kommer att bli ungefär 20 000 till 50 000 kronor. För en laddbox bör kostnaden stanna i spannet 11 000 till 20 000 kronor. Rekommenderat är att ta in minst tre olika alternativ för se vad som passar just din bostadsrättsförening bäst, och vad som blir mest kostnadseffektivt. 

Håller ni på att digitalisera er fastighet eller bostadsrättsförening? Kolla in våra digitala fastighetsboxar som kan förvaltas på distans!

Varukorg