Hur går en besiktning av fastighetsboxar till?

För att komma till en besiktning behöver fastighetsägaren först investera postboxar från en godkänd leverantör. Det finns ett antal godkända leverantörer. Se på https://fastighetsboxar.se/installation/valj-leverantor-av-fastighetsbox/ för de leverantörer som är godkända. 

Efter köpet behöver kunden beställa centrallås till postboxarna via den här länken. https://fastighetsboxar.se/installation/bestall-centrallas//bestallning/ Kunden anger adress där boxen eller boxarna ska installeras, och även när driftsättning är planerad. 

När kunden beställer centrallås får Posten en notifikation och ser att på den här adressen, eller de här adresserna, kommer fastighetsboxar att installeras och ungefär när det kommer att ske. 

Innan det utsatta datumet för installationen, brukar någon från Posten ta kontakt med kunden för att boka tid för besiktning. Antingen ringer, eller mejlar den postanställda. Någon gång tar de inte kontakt, då behöver kunden ringa till postens växel 0771 33 33 10 och förklara i växeln att du vill ha en besiktning av fastighetsbox, så ska de koppla dig rätt. 

Själva besiktningen kan den postanställda ofta genomföra själv utan att du som kund närvarar, även om det kan vara bra att vara med. Själva besiktningen innefattar en okulär besiktning av postboxen, att den är av ett godkänt märke och att den sitter på en lämplig plats för utdelning, och att belysningen är tillräcklig. Därefter mäter personen hur högt översta respektive nedersta inkastet sitter. Sen öppnas och stängs centraldörrar och postlåstet testas, så att brevbärare kan öppna och stänga dörrarna för att sortera in post. Kontroll utförs av att postfacken är korrekt märkta, och att det finns ett avlastningsbord i, eller i anslutning, till postboxen. 

Godkänt märke

Som nämnt måste installerad modell vara tillverkad av en godkänd leverantör. Godkännandet erhålls genom att ett företag tillverkar, eller låter tillverka, en ny fastighetsbox. Denna låter leverantören genomföra tester hos Rise. Rise testar boxen enligt de riktlinjer som gäller för fastighetsboxar. Riktlinjerna är hämtade från Svensk Standard, SS-EN13724. Testerna är uppdelade i två delar. Ett som handlar om fysiska tester av boxens förmåga att motstå inbrott och annan fysisk åverkan, och ett där besiktningsmannen mäter och kontrollerar boxen. Dessutom genomför Rise årliga kontroller hos tillverkarens fabrik för att säkerställa att boxarna tillverkas enligt standarden. 

Placering

Den som köper postboxar har som regel postboxar sedan innan, eller har ombetts av Posten att installera på grund av att de inte kommer dela ut post till befintlig anläggning. Finns boxar sedan innan, placeras ny postbox ofta på samma plats, och det är normalt inga problem. Har Posten ställt krav på fastighetsboxar finns ofta en dialog med brevbäraren, bland annat om placering. En enkel grundregel är annars att fastighetsboxarna placeras så nära fastighetens entré som möjligt om de monteras inomhus, eller annars i anslutning till fastigheten, där det är enkelt för brevbäraren att komma ut anläggningen. Boxarna ska monteras på en plan eller nära plan yta. 

Belysning

Posten ställer relativt höga krav på belysning. Det är viktigt att det finns adekvat belysning vid postboxarna. I riktlinjerna finns det att läsa att belysningen ska vara så att: “en säker in- och utsortering kan ske och att god arbets- och boendemiljö kan upprätthållas”. 

Monteringshöjd

Centrum i det översta inkastet får inte sitta högre än 1600 mm och centrum för det nedersta inkastet får inte sitta lägre än 700 mm. Vid besiktning säkerställer Posten alltid att de villkoren uppfylls. Om inte uppfylls inte arbetsmiljökraven, och postboxen kommer att behöva monteras om. För att uppfylla högsta och lägra monteringshöjd får det som mest plats nio postfack på höjden. Fler går inte, eftersom postfacken blir för små för att kunna godkännas. 

Centrallås

I samband med köpet av postboxar, beställer kunden centrallås. Centrallåsen beställer kunden som regel själv, direkt från posten, men de kostar inget extra. De ingår alltid i köpet från postboxleverantören. Centrallåscylindern installeras enkelt i postboxen, och det måste vara gjort innan Posten kan godkänna anläggningen. Dörrarna ska gå enkelt att öppna, och enkelt att stänga med en hand, utan att centrallåsnyckeln sitter i boxen. 

Uppmärkning

I flerbostadshus, alltså där där varje enskild lägenhet inte kan identifieras med en egen adress, behöver varje postfack vara uppmärkning enligt följande:

  • Lantmäteriets läghentsnummer (1101, 1102 osv)
  • Samt efternamn på den eller den boende

Till radhus, där varje lägenhet har en egen adress, behöver postboxarna bara märkas med adress. Storvägen 1, Storvägen 3, osv, eller bara 1, 3… 

Anläggningen måste ha en märkning för jatack eller nejtack reklam, där jatack är grön och nejtack är röd. 

Avlastningsbord

De flesta fastighetsboxar kommer med avlastningsbord inbyggt. Om det inte finns, vilket inte finns i det som kallas stående boxar, måste ett externt avlastningsbord installeras i anslutning till boxen. Storleken på ett sådant bord bör vara ungefär 50×70 cm. Ett mindre bord kommer att godkännas, men det måste finnas ett. 

Utöver den besiktning som Posten genomför bör kunden själv besiktiga boxen löpande, för att säkerställa att den fungerar tillfredsställande. Om det finns skador på anläggningen, eller uppmärkningen är fel. För en anläggning placerad utomhus är det extra viktigt att se efter skador, eftersom en skadad yta kan vara utsatt för rostangrepp. 

Varukorg