Fastighetsbox i mässing

En fastighetsbox kan tillverkas i flertalet olika material. I princip alla postboxar som levereras ut till marknaden tillverkas i stålplåt av olika kvalitet och med olika legeringar. Eftersom flertalet av fastighetsboxarna i Sverige monteras inomhus, spelar valet av stålplåt inte så stor roll. Utomhus är en mindre del av antalet installerade system, men det är på stark frammarsch i Sverige, särskilt som fler radhusområden installerar system, och där finns sällan utrymme inomhus. 

Vid sidan av stålplåt är det tre material som är ungefär lika vanliga, eller ovanliga, i postboxar. Det är rostfri plåt, trä och mässing. 

Av olika anledningar kan köparen eller beställaren välja att arbeta med annat material än pulverlackerad stålplåt. I vissa nybyggnationer vill arkitekten arbeta med mässing eller rostfri plåt i entrén. Eller i en äldre fastighet, kan det vara estetiskt lättare att passa in en postbox i mässing, när andra detaljer i entrén är i mässing. 

Mässing är en något mjukare material än stål. Det gör att materialet är mindre lämpligt i vissa äldre fastighetsboxmodeller. Därför väljer en del levarantörer att bygga boxarna i mässingsreplika, som är en rostfri plåt behandlad med olika kemikalier. Det är en process som är miljömässigt ganska dålig, och den är vanligast från leverantörer med tillverkning i Kina. 

Med Boxicon patenterade konstruktion går det att bygga en fastighetsbox i äkta mässing, och ändå få en godkänd och robust konstruktion. Det är färre punkter där enskilda plåtar utsätts för hög belastning, och Boxicons unika brytlister gör boxen brytsäker trots ett något mjukare material. 

Priset för en fastighetsbox i mässing är ungefär tre gånger priset för en fastighetsbox i stålplåt, det oavsett vilken leverantör du väljer och oavsett om det ingående materialet är äkta mässing eller om det är mässingsreplika från Kina. En postbox i mässing kostar i spannet 1 800 – 3000 SEK per fack beroende på modell, antal fack som köps in. Större volymer blir billigare att producera, och kostar således mindre per fack, men enstaka postboxar. Alla mässingsboxar i Sverige tillverkas mot order, alltså i mycket små serier jämfört serieproducerade postboxar, vilket är en av anledningarna till det höga priset mot vanliga postboxar. Priset för mässing är dessutom 8-13 gånger så högt som det för stålplåt. Mässing kostar för en fabrik, ca 100-130 kr att köpa in per kilo. Med spill, behövs det ca 5 kg per postfack, vilket betyder att bara materialet i postboxen är över 500 kr. Till det kommer bearbetning och montering, energi och andra kostnader. 

Sedan priserna för råvaror sköt i höjden har det blivit allt vanligare att ersätta mässingsboxar med fastighetsboxar i plåt som är målade i en mässingsliknand färg. En vanligt pulverlack som används för att efterlikna mässing är ral 1036, en metallicfärg som kallas pärlguld. 

Postboxar i äkta mässing kan bli missfärgade om de sitter i utsatta miljöer, nära trafikerade leder i stadskärnor, det för att de kan reagera med partiklar från bilavgaser. Det är normalt inte ett problem för fastighetsboxar inomhus. 

Det är betydligt svårare att hålla en fastighetsbox i mässing ren jämfört en postbox i pulverlackerad stålplåt. Fett fastnar lätt, och syns mot den glansiga ytan. Ytan behöver tvättas av regelbundet. Väl underhållen, kan fastighetsboxar i mässing utgöra en riktigt fin och lyxig detalj i en entré. Över tid kommer materialet att åldras på ett fint sätt, så att mässingen blir lite mörkare men djupare. Mässingsreplika däremot, kommer att ljusna med tiden, och alltmer lika det rostfria stålet under den behandlade ytan. 

Varukorg