Hur byter man ut nycklarna till fastighetsbox?

Det finns två sorters nycklar till en fastighetsbox. Dels är det nycklar till de boende, så att de kommer in i sina respektive fack, och dels är det nycklar till centrallåsen, som brevbäraren använder för att öppna de stora centraldörrarna. 

En fastighetsbox består normalt av 2-18 postfack. Varje postfack är utrustad med ett lås. Låsen är antingen mekaniska eller elektroniska.

Byta ut nycklar till mekaniska smålås till fastighetsbox

De absolut flesta boxar som levereras i Sverige kommer med smålås monterade från leverantören av fastighetesboxen. De låsen ingår inte i ett system som finns registrerat centralt. Varje nyckel går att kopiera hos en låssmed. De flesta låssmeder har råämnen som behövs för att kopiera låsen, till de flesta postboxlåsen. Om samtliga nycklar försvinner till låset, måste låset bytas ut. 

Ett nytt lås kan antingen köpas hos en låssmed, eller enklast hos den som har levererat fastighetsboxen. Det nya låset är enkelt att montera i, men kräver att centraldörrarna öppnas, så att det gamla låset kan monteras ut från insidan. Nycklar till centraldörrarna finns normalt hos fastighetsägare, alternativt så väntar ni till en brevbärare kommer för att dela ut post, hon har alltid nyckel till dörrarna. 

I några fall har en låssmed monterat i lås som passar i serie med lägenhetsdörrarna. De låsen har ofta nycklar som finns centralt registerat och det går att beställa nya nycklar från låssmeden. 

Byta ut nycklar till ellås till fastighetsbox

Ellåsen är alltid centralt styrda, och öppnas normalt med en tagg. Om samtliga taggar försvinner kan ni be om nya från fastighetsägare. Normalt mot en kostnad, tillverkar de nya nycklar. 

Byta ut nycklar till centrallåsen till fastighetsboxen

Till varje centrallås följer ett nyckelkort, med en kod. Om samtliga nycklar försvinner går att det beställa nya nycklar hos din låssmed, eller från Assa med koden. Om även koden försvinner måste nytt centrallås beställas från posten. För att beställa centrallåsen måste ni vända er till en godkänd tillverkare av fastighetsboxar. De kan ta fram ett referensnummer, mot en kostnad på ca 600 kr, som fastighetsägaren kan använda för att beställa ett nytt lås från Posten. För att montera i det nya låset är det bara att vänta på att brevbäraren kommer för att öppna systemet, och förklara att centrallåset måste bytas ut. 

Om centrallåset går sönder måste låset brytas upp. Enklast är att ta in en låssmed som borrar upp låset. Beställ ett nytt lås, enligt stycket ovan. 

Varukorg