Passersystem för flerbostadshus

Passersystem för bostadshus

Allt fler känner sig otrygga i sina bostadsområden med ett passersystem för bostadshus. Många kvinnor är rädda att gå ut på kvällen när det är mörkt. Ibland kan känslan av otrygghet följa med hela vägen in i trapphuset på väg till lägenheten.

Det beror på att det ofta finns problem med obehöriga som kommer in i lokalerna. Exempelvis är det vanligt att hemlösa tar sig in i trapphus för att sova. Det är tragiskt men måste vägas mot de boendes trygghet och hemmiljö.

För att öka tryggheten och få bättre koll över vilka som tar sig in i bostadshuset är ett passersystem en god investering. Då har de boende nyckelbrickor istället för en kod till ett kodlås.

Hur fungerar passersystem för bostadshus?

Om du väljer att installera ett passersystem i bostadshuset får du bättre koll över vilka som har tillgång till byggnaden. Det är smidigt både för dig som fastighetsägare men också för de som bor där eller nyttjar lokalerna. Med ett passersystem blir allt digitalt. Det innebär att borttappade brickor med enkelhet kan spärras och när någon flyttar så lämnas brickan tillbaka. Du behöver inte längre vara orolig för att koder till dörren kommer på vift så att obehöriga tar sig in hur som helst.

Eftersom allt är digitalt har du som fastighetsägare även tillgång till händelseloggar som visar vem som har passerat när. Det kan vara mycket viktig information om något skulle hända i bostadshuset. Med ett passersystem är det också möjligt att styra åtkomsten till olika dörrar. Exempelvis kanske du vill begränsa åtkomsten till tvättstugan, eller begränsa så att endast den som bokat tid har åtkomst till tvättstugan en viss tid.

Vad kostar det att installera ett passersystem?

Kostnaden för att installera ett passersystem i ett bostadshus varierar något beroende på hur avancerat system du önskar. Men räkna med ett par tusen för ett par dörrar. Du kan självklart begära in en offert från det företag som du vill anlita för installationen.

Läs mer om flerbostadshus

Varukorg