Pelarfot

Pelarfot

Det absolut vanligaste sätt att installera en fastighetsbox är på fasad eller vägg i en entré. Ibland finns ingen vägg att montera boxarna på, eller väggen passar sig inte för montage av boxar. Den är för svag, ytan är ojämn, den är k-märkt eller det kan vara för att minska risken för stomljud i väggarna som kommer från postboxen när den används. 

I de fallen kan boxarna monteras på olika typer av stativ eller på en ställning. Några vanliga lösningar är:

  • Pelarfot – det är en ställning som normalt fästs i marken, och på den placeras boxen. En pelarfot är normalt mindre än boxen ovanför. Pelarfot är en typ av stativ, och bör fästas i golvet eller marken för att stå stadigt. 
  • Stativ – består antingen av två ben som placeras på vardera sidan av boxen, eller av en ställning bakom boxen som i princip imiterar en vägg. 
  • Bänk – eller liknande större möbel, där boxen placeras. Den är normalt så stor att den inte behöver fästas i backen, vilket kan vara bra när du av olika anledningar inte vill borra i underlaget. För att det är svagt underlag, eller för att golvet är k-märkt.

Boxicon har ingen pelarfot i sitt utbud, eftersom efterfrågan är så låg. Istället erbjuder Boxicon ett stabilt benstativ som placeras bakom boxen. Stativet fungerar som en vägg, och fastighetsboxen hängs på stativet. 

För monteringar inomhus är det bara i undantagsfall fastighetsägare väljer att installera boxar på stativ. Utomhus är det vanligare då det inte alltid finns fasader på lämplig plats som går att montera fastighetsboxar till. 

Ett stativ som monteras utomhus behöver fästas ordentligt i marken för att stå stadigt under fastighetsboxens livstid. Vi på Boxicon rekommenderar alltid att gjuta ett betongfundament. Se gärna vår film om hur det kan se ut när du gjuter ett stativ för din fastighetsbox.

Här kan du läsa mer om K-märkta byggnader: https://stadsmuseet.stockholm.se/utforska/byggnader-och-miljoer/klassificering-och-k-markning/k-markning–vad-ar-det/

Varukorg