Vad är skillnaden mellan postbox och fastighetsbox?

Vi hjälper till att reda ut lite djungeln av termer som man stöter på när man börjar lära sig mer om fastighetsboxar. I den här artikeln tittar vi på skillnaderna mellan fastighetsboxar och postboxar, som egentligen ser snarlika ut och fungerar likadant men har två helt olika användningsområden.

Vad är en postbox?

En postbox är ett låsbart fack som används som en annan postadress för att ta emot brev och paket. Det kan handla om företag som vill samla all sin post på en plats istället för att få den utspridd om man har flera lokaler, eller en privatperson som vill få sin post till en postbox istället för till hemmet. Som privatperson vill man kanske hyra en postbox om man är på en annan ort ett tag, eller om man exempelvis har en enskild firma och vill få sin företagspost till en annan adress.

Postboxarna ägs antingen av PostNord eller av ett företag och hyr sedan ut facken. Postboxarna är ofta uppställda i en bemannad lokal dit alla som hyr en postbox i har tillgång till och kan hämta sin post när det passar. De fungerar alltså ungefär som att hyra ett förråd för magasinering, fast man får sin post dit istället för att förvara flyttkartonger.

Själva postboxens utseende är väldigt lik systerprodukten fastighetsbox (mer nedan om fastighetsboxar) men skiljer sig lite. Postboxar har oftast bara ett nummer på varje fack istället för en namnskylt. Det finns inte heller samma krav på hur stora varje fack ska vara eller att det ska finnas ett inkast i luckan. Ibland är postboxar placerade över en hel vägg med postsortering på andra sidan väggen, så att facken är öppna i bakkant och post sorteras i facken från ett intilliggande rum.

Vad är en fastighetsbox?

Fastighetsboxar används också för att ta emot post och paket, men med andra förutsättningar. De placeras i närheten av entrén till flerbostadshus eller centralt för en samfällighet, och varje lägenhet (och företag som har en lokal) eller hus får ett eget fack i anläggningen. Fastighetsboxen används sen istället för att ha brevinkast i lägenhetsdörren eller en brevlåda utanför huset. När brevbärare anländer till fastigheten delas all post och varubrev ut på ett centraliserat ställe istället för att boende får brev genom brevinkastet eller brevlådan.

Fastighetsboxen är en del av fastigheten och används uteslutande av de som bor och arbetar där. Ingen annan än behöriga ska ha tillgång till fastighetsboxen, och det är vanligt att anläggningen placeras inomhus som en extra säkerhetsåtgärd. Deras funktion är att ersätta brevinkast och brevlådor med ett mer modernt sätt att dela ut post, där fördelarna är många jämfört med brevinkast, på en persons eller ett företags postadress.

Utseendemässigt har fastighetsboxar många krav vad gäller utseende, funktion och placering. Att alla ska kunna få post på ett tryggt och bra sätt är något som alltid har varit viktigt i Sverige. Fastighetsboxar ska vara utformade så att de har korrekta interna mått, att namnskylt och lägenhetsnummer syns tydligt, att det ska finnas skyddsåtgärder för inbrott och liknande. Allt detta regleras av Forum För Fastighetsboxar som sätter sin stämpel på alla fastighetsboxar som är tillåtna att användas i Sverige. Även om man väljer att inte beställa fastighetsboxar från Boxicon rekommenderar vi alltid att välja en annan godkänt leverantör!

Så vad är skillnaderna?

Den största skillnaden är användningsområdet. Postboxar placeras i en allmän miljö och ägs av postoperatör eller privat operatör och fungerar som en egen postadress. Fastighetsboxar placeras i en fastighet med boende, och ersätter brevinkast och brevlådor. Som produkt ser de väldigt lika ut med rader av fack, men de uppfyller två helt olika behov hos två olika användare.

Vilken benämning är korrekt?

Postbox bör användas när man pratar om postadresser, fastighetsbox när man menar en anläggning i ett hus där boende får post. Vi har varit i branschen tillräckligt länge för att veta att postbox, fastighetsbox, brevbox eller bara box förklarar samma produkt. Oftast är det tydligt med kontexten vad man menar! Så oroa dig inte för mycket att använda rätt termer, det kommer bli rätt i slutändan ändå.

Om du vill veta mer om våra fastighetsboxar, kontakta oss!

Varukorg