Vilken fastighetsbeteckning har adressen?

För att identifiera en fastighet används en fastighetsbeteckning som består av tre eller fyra olika delar. Dessa delar är oftast kommunnamn, ortsnamn, blocknummer och ibland även ett enhetsnummer. Genom att kombinera dessa delar kan fastighetsägare och myndigheter enkelt och exakt lokalisera en viss fastighet. På så sätt underlättar fastighetsbeteckningen kommunikationen och hanteringen av fastigheter och dess relaterade dokument.

Vad är en fastighetsbeteckning och varför finns det?

Lantmäteriet tilldelar varje fastighet en unik fastighetsbeteckning, som oftast inte är kopplad till själva byggnaden på fastigheten utan snarare till marken där byggnaden står. Fastigheten kan omfatta olika typer av mark, som tomtmark, åkermark eller en del av en sjö. Allt som finns inom fastighetens gränser, som byggnader, staket och växter, kallas för fastighetstillbehör. Även om fastighetsbeteckningen inte nödvändigtvis är kopplad till själva byggnaden, så används den ändå som ett viktigt identifieringsverktyg för fastigheter och dess relaterade dokument.

Fastighetsbeteckningar används för att strukturera upp all mark som finns i Sverige och för att underlätta för att hålla reda på alla fastigheter. Lantmäteriet ansvarar för att organisera och övervaka alla fastigheter och registrera dem i fastighetsregistret. När en person köper ett hus, måste de ansöka om pantbrev och lagfart från Lantmäteriet. Dessa uppgifter läggs sedan till i fastighetsregistret, vilket gör det lätt att se vem som äger fastigheten och vilka inteckningar som är tagna på fastigheten.

Hur gör man för att söka efter en fastighetsbeteckning?

Om du behöver hitta en fastighetsbeteckning kan du enkelt söka efter den på Lantmäteriets hemsida. Genom att söka på ett ortsnamn kan du hitta fastighetsbeteckningar inom det området du är intresserad av. Du kan också välja att avgränsa sökningen till ett specifikt län eller kommun för att få ännu mer exakta resultat. På detta sätt kan du snabbt och enkelt hitta information om fastigheter och deras beteckningar.

Källa: https://www.lantmateriet.se/sv/kartor/vara-karttjanster/min-karta/hitta-fastighetsbeteckning-i-min-karta/

Varukorg