Vad är en postort?

Vad är en postort och vilket syfte har det? Postnummersystemet är utformat för att underlätta distributionen av post. Systemet består av ett femsiffrigt postnummer och en postort, som tillsammans utgör den fullständiga postadressen. Postorten behöver inte nödvändigtvis vara densamma som mottagarens bostadsort och indelningen av postorter följer inte alltid andra geografiska indelningar, såsom stadsdelar, kommuner eller län.

En postort är en geografisk indelning som används för posthantering och som inte alltid överensstämmer med andra administrativa eller statistiska indelningar i landet, som kommuner, församlingar, småorter eller tätorter. Postorten är en del av postadressen, tillsammans med det femsiffriga postnumret.

Vad är postadress?

Postadressen är uppbyggd av ett femsiffrigt postnummer och en postort, som tillsammans identifierar mottagarens postadress (inte gatuadress). Tillexempel kan det se ut så här: där siffrorna är själva postnumret och Alingsås är postort.

441 96 Alingsås

Vad har postnummersystemet för syfte?

Postnummer har enbart ett syfte, att underlätta distributionen av post till rätt mottagare genom att ge information till personal och sorteringsmaskiner. Trots detta används postnummersystemet ibland av företag, myndigheter och privatpersoner för andra ändamål, vilket inte alltid är lämpligt eftersom postnummersystemet inte är kopplat till andra geografiska indelningar och ständigt förändras.

För att hitta en specifik plats bör man använda sig av belägenhetsadresser eller leveransadresser istället för postadresser. För administrativ indelning är det lämpligare att använda uppgifter om kommuntillhörighet, stadsdel eller församling.

Bra att känna till:

• Syftet med postnummersystemet är att underlätta och effektivisera distributionen av postförsändelser genom att tillhandahålla en enkel och standardiserad adressering. Det är endast avsett för postala ändamål och bör inte användas för andra ändamål som administrativ eller geografisk indelning. Det är upp till varje aktör att själv ansvara för hur de använder postnummersystemet.

• För att förändra postnummersystemet krävs det att antingen en postoperatör eller kommun ansöker om det. Postoperatörer kan ansöka om ändringar av postnummer och/eller postort, medan kommuner enbart kan ansöka om förändring av postort

Källa: https://www.pts.se/sv/privat/post/postnummer/

Varukorg