Vilka delar ut post i Sverige?

Vilka delar ut post i Sverige? I Sverige är det två huvudsakliga aktörer som delar ut post: Postnord och Bring. Under de senaste åren har antalet brev som delas ut minskat kraftigt på grund av att allt fler använder digitala alternativ för att kommunicera.

Omkring fyra miljoner privatpersoner har skaffat digitala brevlådor under de senaste fem åren, vilket har bidragit till en minskning av antalet brev som delas ut. Samtidigt har paketmarknaden fortsatt att växa på grund av ökande e-handel. Bring är en av de ledande aktörerna på paketmarknaden i Sverige, medan Postnord är den största aktören inom brev- och paketdistribution i landet.

För att bedriva postverksamhet krävs särskilt tillstånd

Enligt postlagen (2010:1045) måste man ha tillstånd från Post- och telestyrelsen (PTS) för att bedriva postverksamhet. Lagen definierar postverksamhet som ”insamling, sortering, transport och utdelning av brev mot betalning” vilket innebär att verksamheten måste vara regelbunden och följa ett fast utdelningsschema. Detta skiljer postverksamhet från andra företag som till exempel hyr ut postboxar eller erbjuder bud- och kurirleveranser.

Krav som ställs på postoperatören

Postoperatören som innehar tillstånd från PTS är ansvarig för att bedriva postverksamheten på ett tillförlitligt sätt, med fokus på att skydda avsändares och mottagares personliga integritet. Detta innebär att operatören måste hantera brev på ett sätt som förhindrar skador, låsa buntlådor som innehåller brev på offentliga platser och se till att brev inte lämnas obevakade eller exponeras för obehöriga.

Operatören måste även säkerställa att personalen har god kännedom om tystnadsplikt och brevhemlighetens integritetsskydd enligt brottsbalken. Dessutom måste de lokaler där försändelser hanteras uppfylla rimliga säkerhetskrav.

Svenska postoperatörer

 • B J Distribution AB
 • CityMail Sweden AB
 • Bring Mail Nordic AB
 • Georgsson Mail AB
 • Hall Media Logistik AB
 • Kiruna Mail AB
 • Lysekils Lokalpost
 • Mail Company Sweden AB
 • Mailworld Office AB
 • Mariestads Brev & Paketservice AB H
 • Mediakonsult i Göteborg AB
 • Neovici AB
 • NiM Distribution i Skåne AB
 • NWT Distribution AB
 • Point Logistik Gota Media AB
 • PostNord Group AB
 • Postmästaren i Hälsingland AB
 • Pressens Morgontjänst KB
 • Prolog KB
 • SDR Svensk Direktreklam AB
 • Sundsvalls Citypost AB
 • Svensk Hemleverans HB
 • Svensk Hemleverans Norr AB
 • Tidningstjänst AB c/o Postnords huvudkontor
 • Västsvensk Tidningsdistribution AB

Källa: https://www.pts.se/sv/bransch/post/postoperatorer/

Varukorg