Brf Axet

Brf Axet

Som en av Mölndals största bostadsrättsföreningar är det många som ser till hur Brf Axet gör. Föreningens vision är att vara nytänkande och att ha ett gott rykte där både medlemmar och hyresgäster känner sig trygga och där grannar känner vänskap och samhörighet. 

Föreningen ska nå dit genom att ha en dialog mellan styrelse och bostadsrättsinnehavare och genom att göra satsningar på gemensamma utrymmen, såväl inne som ute. Fastigheten ska vara väl underhållen och investeringar ska göras i sådant som är till nytta för de boende. 

Som ett led i detta arbete initierades investeringar i nya fastighetsboxar till entréerna och byte av dörrar. Syftet är dels att boende ska kunna ta emot paket närmare hemmet och dels att senare kunna investera i säkerhetsdörrar utan inkast för ökad trygghet. 

Amy som hade hand om projektet för Brf Axets räkning tog in offert från flera aktörer men valet föll på svensktillverkade postboxar från Boxicon. Inom fem veckor kunde Boxicon tillverka, leverera och installera fastighetsboxar och tidningshållare till 195 lägenheter, 

Enligt Amy, vice ordförande, fungerade installationen bra, och efter en del inkörningsproblem är de boende mycket nöjda med de moderniserade trapphusen där de nu kan ta emot, inte bara post, utan även paket i de nya postboxarna. 

FöreningBRF Axet
Organisationsnr769615-8034
Registreringsår2006
KommunMölndal
Antal lägenheter191
Antal följare28
Senast uppdaterad04 juni 2022

Varukorg