Odens samfällighetsförening

I Barnarp, söder om Jönköping, ligger Odens samfällighetsförening. Föreningen består av 47 bostäder, och i samråd med PostNord bestämdes att Odens samfällighet skulle samla utdelningen till 3 olika platser med 14, 14 och 21 postfack. Boxarna skulle monteras på faluröda garagegavlar i plåt. 

Utomhusboxar installeras ofta på just garagegavlar då många radhusområdet har garageplatser närmast entrén till bostadsområdet, och att de genom att placera dem på gavlarna slipper investera i stativ och de markarbeten som behövs för att fästa stativen. Eftersom garagen ofta har relativt klena väggar är det viktigt att välja ett system som är anpassat för den typen av väggar. Boxicon har fått ett patent för en konstruktion som drastiskt minskar vikten på systemet utan att kvaliteten påverkas. 

Ett system med 14 postfack, som Odens samfällighetsförening ska ha, väger från Boxicon bara 42 kg. Konkurrerande system väger mellan 65-105 kg för samma funktion och effektiva utrymme i postfacken. Det gör det lättare att hitta en bra plats att montera boxarna på och det minskar belastningen för de som ska montera och det minskar miljöpåverkan. 

Thomas Embrink som hanterade inköpet för föreningens räkning valde att gå vidare med Boxicon som leverantör. För att förenkla driftsättningen valde föreningen att låta Boxicon tillverka namnskyltarna. 

Varukorg