Digitala tidningshållare

Digitala tidningshållare eller digitala dörrskyltar används för att ändra namn, eller annan information, vid de boendes ytterdörr i flerbostadshus på distans. Systemet är en typ av digitalt signage, men specialiserat för att på distans ange vilket namn som ska stå vid tamburdörren. 

Digitala postboxar är något av en standard för många fastighetsägare. De gör det möjligt att förvalta namnmärkning och nyckelhantering på distans, mer effektivt. Det blir också enklare att se till att boende inte märker upp lägenheter med namn på personer som inte ska bo där. En digital postbox kostar ungefär 2000-5000 kr/lägenhet beroende på konfiguration, system och hur inköpet görs. Direkt från fabrik, eller via ett eller flera återförsäljarled.  

Digital namnmärkning vid lägenhetsdörrarna har varit tekniskt svårt och extremt kostsam, vilket gör att det ofta sitter mekaniska namnskyltar utanför lägenhetsdörren, även om märkningen är digital i entrén. Nya lösningar som kommer ut på marknaden under 2023 ändrar kostnadsbilden väsentligt. Nedan presenterar vi mer om de lösningar som finns på marknaden idag, och vad de kostar att installera. 

Trådbundna digitala namnskyltar

Den första fungerande elektroniska tidningshållaren, eller elektroniska namnskylten, kom ut under 2014. Det systemet kräver omfattande kabeldragning. Först behöver nätverkskablar dras från en router, som oftast är placerad i källaren, till undercentraler monterade vid varje våningsplan. Från varje undercentral måste kablar dras till varje digital tidningshållare. Kostnaden slutar ofta långt över 2000 kr/lgh. Till det kommer kostnad för internetabonnemang och ibland månadskostnad för varje namnskylt.

Trådlösa digitala namnskyltar – one-to-many

Det finns en hel del system för att hantera digital märkning i till exempel butiker. Där monteras centraler i butiken, som vardera kan kommunicera trådlöst med ett stort antal namnskyltar. Liknande system går att använda i trapphus. Problemet är att miljön i ett trapphus gör att centraler måste placeras på varje, eller eventuellt vartannat våningsplan. Även om namnskyltarna är förhållandevis billiga, blir den totala kostnaden hög, då det blir många centraler, och varje central kräver nätverkskablar. Det gör att de inte riktigt fått genomslag på marknaden. Kostnaden för varje digital namnskylt blir ungefär 1500 kr/lgh. Till det kommer kostnad för internetabonnemang och en månadskostnad för varje namnskylt.

Trådlösa digitala namnskyltar – meshnätverk 

Under 2023 lanserades de första trådlösa tidningshållarna och dörrskyltarna som kan monteras helt utan undercentraler på varje våningsplan. Enheterna bygger istället ett eget nätverk genom ett så kallat mesh-nätverk. Istället för att en central måste komma i kontakt med varje enhet den ska styra, skickar enheterna i ett mesh-nätverk enheterna vidare informationen från enhet till enhet. Det gör att en ensam central i entrén, kan kommunicera med varenda enhet i hela trapphuset. Det minskar kostnaden väsentligt och förenklar installationen. De senaste protokollen är så effektiva att batteritiden kan vara upp till 10 år per enhet. De här systemen kostar runt 1000 kr, utan tillkommande månadskostnader. 

Varukorg