Vad vi menar vi när vi säger att Boxicon har fastighetsboxar av högsta kvalitet?

Vi säger med stolthet att Boxicon är den fastighetsbox som har högst kvalitet. Det är högra krav för att få använda begrepp som högsta kvalitet till sina produkter, och vi väljer därför att förklara vad vi menar.

Definition

Med kvalitet menar vi dels att produkterna i sig har en inneboende kvalitet, och dels menar vi med kvalitet hur vi står oss i relation till andra funktionellt likvärdiga produkter.

Att välja kvalitet

Kvalitet är i stor utsträckning ett aktivt val. Som varumärke kan vi välj vad vi tycker är viktigt när vi utvecklar produkten. Ofta måste den som utvecklar en produkt välja vägar. Ett exempel är att ökad materialtjocklek ofta ger bättre kvalitet, samtidigt kan det göra produkten dyrare att tillverka.

Genom teknisk innovation kan en leverantör kombinera flera faktorer, som att både bibehålla priset, och öka kvaliteten.

Boxicon är en innovativ och patenterad fastighetsbox. Kvalitet och lång produktlivslängd har varit med som viktiga faktorer från början.

Hållbarhet

Kvalitet är hållbarhet. Hållbarhet är kvalitet. Från att produkten är i bruk ska den kunna användas i många år innan den behöver bytas ut.

Material – Inomhus använder vi, DC01, och för våra utomhusprodukter använder vi en Magnelis-legering som ger korrosivitetsklass C5. Båda är plåtar av Europeisk kvalitet och standard. Avseende slitstyrka och hårdhet är materialen bättre än vad som är standard i branschen. Även våra pulverlacker tillverkas i Europa eller Sverige, och är av hög kvalitet.

Förstärkningar – gångjärnen och upphängning av centraldörr är svaga punkter på fastighetsboxar. Boxicon har valt en 6 mm tjock rostfri gångjärnsstång, mest i branschen, som är fäst i ett rostfritt beslag i boxens överkant, som gör att dörrarna inte hänger över tid.

Godstjocklek – Boxens chassi är helt tillverkat i 1 mm plåt, och både centraldörr och luckor är tillverkade i 1.5 mm plåt. Det är i övre spannet av vad som är branschstandard. En del leverantörer går ner så långt som till 0,7-1 mm i chassi och dörrar.

Övriga komponenter – samtliga ingående delar i postboxen är av hög kvalitet, och anpassas för ändamålet och för maximerad livslängd.

Säkerhet

En postbox av högsta kvalitet ska ge bra skydd för post och paket mot obehörig åtkomst. Boxicon uppfyller med god marginal både säkerhetsklass 2 och skyddsklass 2. Centraldörr och luckor är utrustade med brytlister för att försvåra inbrott.

Design

Boxen är utformad för att passa in både avseende storlek och estetik. Genom teknisk innovation har Boxicon den smalaste postboxen på marknaden, både i standard och kompakt utförande.

Underhåll

Postboxar från Boxicon kräver endast minimalt underhåll. De flesta delar går att byta ut förhållandevis enkelt, i händelse av att någon del går sönder. 

Lokal produktion

Genom närhet till vår produktion kan vi säkerställa snabba justeringar och bra kommunikation mellan produkt och produktion. Det gör att vi kan säkerställa en bättre fastighetsbox än om produktionen hade funnits på andra sidan jorden.

Varukorg