Inbrottsklass, säkerhetsklass och skyddsklass för fastighetsboxar 

Brevlådor och fastighetsboxar i Europa förhåller sig Europastandarden EN 13724:2013. Standarden syftar till att postanordningar uppfyller vissa minikrav för att säkerställa en smidig och trygg distribution av post.

Utöver att reglera mått och utformning anger standarden ett antal kriterier för postanordningens säkerhet, för att försvåra att obehöriga kommer åt posten.  

Sverige har implementerat Europastandarden till Sverige genom standarden SS-EN13724. Sverige har gjort några justeringar av Europastandarden, främst kopplat till arbetsmiljö och inbrottsskydd.  

Säkerhetsklass 

När det gäller säkerhetsklassningen har Sverige valt att helt implementera den delen från Europastandarden. Efter testning från boxen klass 1 eller 2, där 2 är högsta säkerhetsklass.

Säkerhetsklass har inte så mycket med inbrottsskydd eller motstånd mot fysisk åverkan att göra, utan tar i huvudsak sikte på ett antal grundläggande parametrar för att det ska vara svårt att enkelt plocka ut post ur facket, eller att boxen ska ryckas upp för enkelt. Skyddsklassningen är ett bättre mått på fastighetens fysiska motståndskraft.

Följande tester görs som en del av säkerhetsklassningen:

Dragtest

En godkänd postbox måste klara minst 150 N för att få klass 1, och minst 220 N för att få klass 2.  

Låskombinationer

Kravet för klass 1 är minst 200 låskombinationer. För att få klass 2 måste låsen ha minst 500 kombinationer.  

Fiskningsskydd

En godkänd box måste ha någon form av fiskningsskydd, samma krav för klass 1 och 2.  

Alla godkända leverantörers fastighetsbox-modeller i Sverige har säkerhetsklass 2.  

Skyddsklass, tidigare kallad inbrottsklass 

I Sverige tillkom en inbrottsklassning när Europastandarden implementerades, efter förslag från Rise (då Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Förslaget uppskattades av övriga intressenter och implementerades i den svenska standarden för fastighetsboxar, SS-EN13724.  

Initialt kallades klassningen för inbrottsklass, men det ändrades senare till skyddsklass. Syftet med klassningen är att bestämma hur svårt det är att ta sig in boxen utan behörighet, och i förlängningen att uppmuntra till säkrare och tryggare fastighetsboxar. 

Det är två tester som utförs av en specialist hos Rise där denne bryter upp centraldörren och enskilda boxluckor med en 20 cm lång skruvmejsel.   

Skyddsklass 0

Uppfyller ej klass 1 eller 2.  

Skyddsklass 1

Centraldörren ska motstå inbrottsförsök i minst 1 minut. Inga försök görs mot enskilt postfack för denna klassning.  

Skyddsklass 2

Centraldörren ska motstå inbrottsförsök i minst 2 minuter. Enskilt postfack ska klara inbrottsförsök i minst 1 minut.  

Till skillnad från säkerhetsklass 2, som alla leverantörers fastighetsboxar uppfyller ,så är skyddsklass eller inbrottsklass 2 mycket svårt att uppnå. Ett par leverantörer klarar att motstå inbrott mot centraldörr i minst 1 minut för inbrottsklass 1, men inbrott mot enskilt fack är svårt att klara av, varför endast få leverantörer har högsta skyddsklass.  

Varukorg