Fastighetsboxar och dess mått

Placering av fastighetsbox

Fastighetsboxar kan placeras inomhus eller utomhus. En fastighetsbox som monteras inomhus ska vara P-godkänd för inomhusbruk. Ska fastighetsboxen monteras utomhus måste den vara P-godkänd för utomhusbruk.

För att monteringen ska godkännas måste ett antal villkor vara uppfyllda, utöver att postboxen ska vara typgodkänd, p-godkänd, för ändamålet. Inomhus för inomhusinstallatino, och utomhus för utomhusinstallatino. Här listar ett antal mått som gäller för installerade postboxar.

Inkastens placering i höjdled

Mitten av det översta inkastet får inte sitta över 1600 mm över golvet. Mitten av det nedersta inkastet får inte sitta under 700 mm över golvet. Det är för att brevbäraren ska få en acceptabel insorteringshöjd i sitt arbete.  Det är också en höjd som passar för de flesta personer.

Ett fåtal leverantörer har postboxar som har upp till 9 fack på höjd. De boxarna placeras alltid exakt så att ovan mått uppfylls. Mindre system, som är tex 5 fack på höjd, kan som regel placeras inom ett visst spann. Rekommenderat då är att placera fastighetsboxens mitt på 1150 mm.

inläggshöjd fastighetsbox

Övriga förutsättningar vid installation

  • Belysningen måste vara tillräcklig för att brevbäraren ska kunna genomföra en säker insortering. I vissa fall kräver brevbäraren att extra belysning ska installeras.
  • Till varje entré måste finnas minst ett avlastningsbord. Borde ska klara minst 25 kg, det ska placeras i höjden 600-900 mm över golvet. Rekommenderat är att bordet är integrerat i fastighetsboxen, och kan dras ut av brevbäraren. Men av andra typer av bord accepteras, så länge det finns i direkt anslutning till postboxen. Helst, men det är inget krav, ska ytan på avlastningsbordet vara 370×520 mm.
  • Enplansmärkning är ett krav. Det betyder att namnskylten måste vara synlig både när centraldörrarna är stängda, och när det är öppna. Det för att det ska vara enkelt för brevbäraren att se vem facket tillhör, både när dörrarna är stängda och öppna.
  • Lokaler som finns på samma adress som en postbox är installerad vid ska också ha en plats i postfacket. Om adressen där boxarna monteras heter Vägvägen 1 och lokalen är på Vägvägen 1 B, då behöver de inte vara i samma postboxsystem. Men om adressen för lokalen är Vägvägen 1, då måste de få ett fack i postboxanläggningen.

Vad gäller för lokaler och postboxar?

Lokaler som finns på samma adress som en fastighetsbox är installerad vid ska också ha en plats i postfacket. Om adressen där boxarna monteras heter Vägvägen 1 och lokalen är på Vägvägen 1 B, då behöver de inte vara i samma postboxsystem. Men om adressen för lokalen är Vägvägen 1, då måste de få ett fack i postboxanläggningen.

Namnmärkning av postbox, vad gäller?

  • Namnmärkning av postbox till flerbostadshus. När det är fler boende på samma adress, som det är i flerbostadshus måste de boende identifieras. Två krav finns på märkningen för privatbostäder.
    • Efternamn måste vara med. Frivilligt och ganska vanligt är första bokstav i förnamnet, och ännu hellre hela namnen. De två senare ökar utdelningssäkerheten, och vi rekommenderar minst första bokstaven i förnamnet.
    • Lägenhetsnummer – Skatteverkets lägenhetsnummer. Alla bostäder har ett lägenhetsnummer. Det är 4 siffror långt. 1101, 1102, och så vidare.

En godkänd namnskylt skulle kunna se ut såhär: 1004, Andersson.

Ännu bättre är 1004, O Andersson eller 1004, Olle Andersson.

  • Namnmärkning av fastighetsbox till enskilda adresser. Till radhusområden, där varje bostad har en egen adress kan namnskylten i teorin märkas med bara adress. Alltså 4 radhus på Storgatan skulle kunna ha följande märkning. Storgatan 1, Storgatan 3, Storgatan 5 och Storgatan 7. Eller bara 1, 3, 5 och 7 så länge det är uppenbart att boxen hör till Storgatan. Det är dock alltid att rekommendera både nummer och namn. Tex Storgatan 1, Andersson eller ännu bättre Storgatan 1, O Andersson. Det ökar leveranssäkerheten av paket och post.

Själva uppmärkningen måste ske i nummerordning, där lägsta lägenhetsnumret ska vara i nedersta vänstra facket, och sen gå uppåt. När kolumnen är full, ta nästa kolumn, börja nerifrån och går uppåt.

fastighetsbox mått

Teckenstorlek

Texten ska vara minst 8 mm hög enligt riktlinjer som anges hos forum för fastighetsboxar, men de godkänner mindre text, i vart fall ca 6,5 mm som kommer när du använder Calibri 24 som rekommenderats från centralt hålls hos Posten. Även digitala namnskyltar ska ha bokstäver som är 8 mm, men mindre tecken godkänns som regel. Det viktiga är att bokstäverna är tydliga och går bra för brevbäraren att läsa.

Varukorg