Montera fastighetsbox – Så gör man

Det finns tre vanliga vägar att gå för att montera dina postboxar.

Anlita Boxicons montörer
Över större delen av landet har Boxicon duktiga montörer som kan hjälpa er med att installera postboxar. Alla våra montörer har lång erfarenhet av att montera fastighetsboxar, så du kan vara trygg i att monteringen kommer att ske på rätt sätt, och att boxarna är i perfekt skick för att börja användas av de boende och av posten.

En stor fördel med att låta Boxicons montörer installera produkterna är att vi tar ansvar, inte bara för fastighetsboxarna, utan även att installationen är korrekt utförd. Garantiåtgärder kommer då att åtgärdas på plats hos er.

Anlita extern monteringsfirma
Inte helt sällan finns någon som har eller känner någon som har en duktig monteringsfirma. Det är en bra metod. En tydlig fördel är att montören ofta finns i närheten, och kommer till platsen snabbt och enkelt, och känner till platsen. Viktigt är att montören får de monteringsanvisningar som Boxicon tillhandahåller, så att installationen genomförs korrekt.

Montera själv
Många bostadsrättsföreningar och samfälligheter väljer att själva montera postboxarna själva, eftersom det såklart blir billigast, och det ofta finns några händiga personer i föreningen.

VIKTIGT läs noggrant igenom Boxicons monteringsmanual innan du påbörjar installationen, och ha den med ut medan du monterar.

NÅGRA BRA TIPS FÖR HUR DU FÖRBEREDER INSTALLATION AV FASTIGHETSBOX

Placering – det finns två aktörer att tänka på när det gäller placeringen. Brevbäraren och de boende. För brevbärarens del finns det en del krav, och för de boende handlar det om hur långt det blir att gå till sitt inkast.

För några placeringar som inte är ok:

  • Ingen boende ska behöva gå mer än 200 m till sitt postfack. Helst kortare, men i de senaste direktiven och rekommendationerna från PTS är 200 m angivet som den längsta strecka som posten kan kräva att en boende behöver gå.
  • Postlådorna ska inte placeras en våning upp eller en våning ner i huset, utan om de ska monteras inomhus, ska de sitta på entréplan. Undantag kan vara möjliga, när ingen annan plats finns, men då måste det stämmas av med postutdelaren.
  • Sen finns det ett antal generella riktlinjer, som att det ska finns nog ljus, plats att sortera in och ta ut post och liknande.

Några goda råd på bra placeringar:

  • I trapphuset, på en vägg i anslutning till entrén. I de flesta trapphusen får det plats med postboxar. Det finns en rad olika modeller och storlekar. Posten brukar vara behjälpliga med att hitta en bra placering, ta gärna råd hos dem. Eller sänd in bilder eller skiss över entrén till oss, så hjälper vi dig.
  • En placering som blir allt vanligare är att montera postboxarna utomhus. Det finns ofta gott om plats där, de kan placeras så att de är väl tillgängliga för både boende och posten, och det blir mindre spring i trapphusen.

Planera installationen innan du börjar – läs igenom monteringsmanualen noga innan du monterar upp postboxarna. Det finns ett antal viktiga regler för att du ska få en godkänd postboxinstallation. Några exempel på sådant som vi vet kan vara lätta att missa.

Monteringshöjder – Mitten av det översta inkastet får inte sitta över 1600 mm, och mitten av det understa inkastet får inte sitta under 700 mm.

Mått på en fastighetsbox

Belysning – Posten kräver att det finns tillräcklig belysning för att brevbäraren ska kunna läsa av namnen. Tänkt på det när du placerar postboxen. I de flesta entréer finns bra belysning. Samma utomhus – i vart fall för brevbäraren. Under vintern kan de boende vilja ha extra belysning till boxarna, när de hämtar post efter att solen har gått ner.

Räddningstjänsten – för att ambulans och annan räddningspersonal ska kunna gå förbi på ett tryggt sätt, kräver de att det finns minst 90 cm fri passage mellan box och motstående vägg eller annat hinder. Fördelen med det måttet är att det också är lämpligt plats för brevbärare och boende när de ska lämna och hämta post.

Här visar vi fem steg i för hur monteringen kan gå till:

  1. Postboxarna kommer på pall. Packa upp boxarna och placera dem ungefär där de ska monteras.
  2. Mätt upp på vägen var boxarna ska sitta. Om marken inte är jämn, måste boxarnas höjd anpassas, så att varje enskild box har rätt höjd.
Vi mäter innan monteringen

3. Skruva upp monteringsskenorna, på dem ska boxarna sedan hängas. De gör installationen mycket enkel.

Vi skruvar upp monteringsskenorna

4. Om snedtak ska sitta på boxarna, montera på dem. Antingen skruva fast dem i boxen, eller fäst dem med dubbelhäftande tejp.

Fastighetsbox som ska monteras

5. Därefter, häng upp postboxen på monteringsskenan. Se till att vara två personer som gör lyftet.

6. När fastighetsboxen hänger på plats. Säkra den genom att borra fast den genom hålen som sitter i nedersta postfacken.

7. Kontrollera att postboxarna är rakt monterade, att luckor och centraldörrar går lätt att öppna och sitter rakt. Se också att centralkistan är på plats.

Nu är du klar, och posten kan godkänna din anläggning, och sen börja ta emot post.

Se gärna några av våra fina monteringsfilmer:

Montering på fasad:

Gjutning av betongfundament för stativ:

Montera fastighetsbox på stativ, till fundament:

Ladda också ner våra manualer för här: https://www.boxicon.se/media/Monteringsanvisning-G3.pdf

Varukorg