KUNDCASE: BRF Sebohus nr 1 i Oppeby

I Oppeby, en stadsdel i Norrköpping, belägen strax nordväst om de centralare delarna, ligger Brf SEbohus nr 1 i Oppeby. Det är stadsradhus, med egna ingångar på Sturevägen och Linnévägen. Husens fasader är i gulbeige puts, detaljer, fönster och dörrar är mörkt bruna eller svarta och taken är klädda i rött tegel. Husen ligger omgivna av flerbostadshus i det relativt tätbebyggda Oppeby, men bara något stenkast bort är hela området omgivet av fält och skog.

Området har flera egna förskolor och mot norr omges Oppeby av Nyköpingsån. Norr om Nyköpingsån ligger bostadsområdet Harg. I Släbro, i Oppeby, finns ett antal helt unika hällristningar. Totalt rör det sig om närmare 700 st figurer eller mönster av olika slag. Området var troligen en kult- och handelsplats under bronsåldern, då det ligger vid ett gammalt vadställe över Nyköpingsån.

När Brf Sebohus nr 1 Oppeby skulle välja fastighetsboxar såg man bland annat på Boxicon. Efter utvärdering föll valet också på Boxicon, som fick leverera 7×6 postfack placerade på ett ställe. Det gör att posten som tidigare behövde gå runt i hela området, nu bara behöver lämna post på en plats. Postboxarna monterades utomhus, på fasad, och utrustades med Boxicons mycket populära specialtak Tätt. Det taket ger boxarna en ombonad och trygg form och post och paket håller sig torra året om.

Fastighetsboxarna levererades under april 2023 och börja användas kort efter det. För de boende innebär det att de slipper få post in genom dörren och istället kan täppa igen inkastet, och att de ofta även får paket till postboxarna, betydligt närmare än det var att behöva gå till ombudet tidigare. Ökad trygghet och ökad service helt enkelt.

Postboxarna målades i silvergrå, ral 7001, den mest populära färgen för Boxicons utomhussystem. Boxicon hjälpte också till att tillverka namnskyltar till fastighetsboxarna, så att föreningen fick en smidig start med namnen också.

Varukorg