Hallonbergsplan

När Wåhlin Fastigheter bygger nya fastigheter mellan Enköpingsvägen och Hallonbergsplan väljer de Boxicons svensktillverkade fastighetsboxar. Svenska fastighetsboxar har under många år varit svårt att välja på grund av de stora skillnaderna i produktionskostnad mellan Sverige och kina, eller Sverige och östra Europa.

Wåhlin Fastigheter hade gett entreprenören Partnex i uppdrag att uppföra första etappen av det stora projektet Vaktstugan. I 2020 var en av Boxicons säljare på besök ute på arbetsplatsen för att presentera modellen. Boxicon valdes ut att leverera fastighetsboxar till första etappen, och efter det ställde fastighetsägare krav på modellen tillkommande etapper, samt kommande projekt i området nära Hallonbergsplan.

Att Boxicon kan konkurrera med fastighetsboxar tillverkade i låglöneländer beror dels naturligtvis på att skillnaden mellan länder som Sverige och kina faktiskt minskar avseende löner och andra kostnader, men framför allt beroende på ett egenutvecklat patent som Boxicon har fått beviljat. I korta drag går patentet ut på att de två gångjärnen för centraldörr och luckor som varit separerade tidigare, har kombinerats till ett gångjärn. Det sparar ungefär 20 % ingående material, och det gör produkten enklare att bygga samman. Färre delar och ingen svetsning behövs – och produkten är ändå minst lika bra eller bättre än äldre modeller.

Wåhlins Fastigheter äger och förvaltar 3 500 lägenheter, vilket gör företaget till ett av de största i Stockholm. Wåhlins Fastigheter bygger en rad nya objekt framför allt i Norra Stockholm. Näst på tur, att uppföras 2023 är Hallonporten, på andra sidan Hallbergsplan, från projektet Vaktstugan. Projektet kommer att omfatta 170 nya hyresrätter och det beräknas att stå färdigt under Q3 2025.

Varukorg