Hänglåsklinka, vad är det?

Hänglåsklinka vad är det

Med en hänglåsklinka kan du sätta upp hänglås överallt. Den är särskilt praktisk då det finns flera personer som behöver använda samma dörr eller låda, som i en bostadsrättsförening eller idrottsklubb.

Hänglåsklinka

En olåst dörr kan alla komma in i. Därför är det smart att sätta fast ett hänglås på vissa dörrar. Men hänglåset måste sitta fast i något: en hänglåsklinka. Fördelen med en hänglåsklinka, i jämförelse med ett vanligt handtag, är att det är billigare, tar mycket mindre plats och är lättare att montera. På hänglåsklinkan finns det ett litet runt handtag som du kan sätta fast ett hänglås i.

När klinkan är låst med ett hänglås kan dörren eller lådan inte öppnas. När hänglåset har tagits bort kan man vrida det runda handtaget och öppna upp dörren, postlådan eller soptunnan. Det behövs alltså en eller två personer som har huvudansvaret och nyckel till hänglåset.

Fördelar med hänglåsklinka

Det finns flera fördelar med hänglåsklinkor. Först och främst kan du sätta upp ett hänglås nästan överallt. De är lätta att montera på soptunnor, mindre dörrar och postlådor. En bostadsrättsförening kan ha en mindre dörren till ett uthus där det passar bättre med ett hänglås än ett vanligt handtag. Så är dörren är öppen dagtid, men stängd på natten. Eftersom hänglåsklinkan är mindre än ett vanligt dörrhandtag är det lätt att montera den på till exempel soptunnor, lådor och tunna dörrar. Att sätta fast ett dörrhandtag kräver en viss tjocklek på dörren och fungerar inte i alla sammanhang. Det ser också snyggare ut med en hänglåsklinka, än bara ett hänglås.

Flera användare

Hänglåsklinkor är väldigt praktiska när det finns flera användare. En sportklubb kan sätta fast en hänglåsklinka på dörren till sportmaterialet eller på en låda som står utomhus med bollar. Detsamma gäller en bostadsrättsförening där det passar att ha en hänglåsklinka på lådan med sand eller till ett förråd. Då kommer användarna åt rummet eller innehållet i lådan en viss tid, samtidigt kan man lätt håller obehöriga borta.

Varukorg