Stadgar i bostadsrättsförening?

stadgar i bostadsrättsförening

Stadgar måste finnas för ekonomiska föreningar, och således även för bostadsrättsföreningar. Stadgar ska alltså finnas när en bostadsrättsförening bildas, och de kan komma att behöva ändras längs vägen. Ändringar kan behöva göras på grund av lagändringar men det kan även behövas ändringar av interna regler för bostadsrättsföreningen. Det finns dock en del regler som behöver följas både när stadgarna blir till och om ändringar ska göras.

Därför behövs regler och förfarande för stadgar kollas upp, så att bostadsrättsföreningen gör rätt för sig. Men det är inte bara för bostadsrättsföreningen som stadgarna kan vara intressanta, utan även för en potentiell köpare av en bostadsrätt. Kanske ställer du dig följande frågor om stadgar, och då kan förklaringarna nedan förhoppningsvis ge dig en grundläggande förståelse för stadgarna i en bostadsrättsförening.

Vad innehåller stadgarna?

Det finns ett visst innehåll som måste finnas med i en bostadsrättsförenings stadgar, som exempelvis föreningens namn och verksamhet, avgifter som medlemmar ska betala och vilka regler som finns för vinstfördelning. Det är dock bara några exempel på det som måste finnas med i stadgarna, då flera andra uppgifter också är obligatoriska. Men därutöver kan det finnas ytterligare interna regler för bostadsrättsföreningen, som inte regleras av vanlig lag, men som finns med i bostadsrättsföreningens stadgar. Det kan exempelvis finnas stadgar gällande hur husdjur får lov att vistas på gemensamma områden. Så att som potentiell köpare läsa igenom stadgarna för gällande bostadsrättsförening, kan vara väldigt viktigt.

Är stadgar offentliga handlingar?

Ja, stadgarna är offentliga handlingar som finns registrerade hos bolagsverket. De fattas på föreningsstämman, vilket måste göras enligt särskilda regler. Så det är alltså inte något som en bostadsrättsförening bara kan komma på i ett haffs eller ändra enbart för att en individ i föreningen önskar göra det. För att ändringar ska göras behöver det följa ett visst förfarande och förlopp, för att vara giltigt.

Källa https://www.bolagsverket.se/forening/bostadsrattsforening/startabostadsrattsforening/stadgarforbostadsrattsforening.1447.html

Varukorg