Hur bildar man en bostadsrättsförening?

hur bildar man en bostadsrättsförening

Hur bildar man en bostadsrättsförening? För att kunna bilda en bostadsrättsförening krävs ett visst förarbete. En föreningsstämma behöver bland annat genomföras. När en ekonomisk plan och stadgarna är framtagna ska föreningen registreras hos Bolagsverket.

En bostadsrättsförening måste ha minst tre stycken medlemmar och ha en styrelse med samma antal personer. Att bilda en bostadsrättsförening är inte sällan en lång process som kräver tid. Därför är det viktigt att vara noggrann för att slippa göra om något som drar ut på tiden ytterligare. Att göra upplåtelseavtal, förhandsavtal och ekonomisk plan är bara några saker som ska uträttas.

Så bildar man en bostadsrättsförening?

När en bostadsrättsförening ska bildas ska en anmälan om att registrera en förening skickas in. En bostadsrättsförening kostar 1100 kronor hos Bolagsverket och görs på enklaste sätt genom verksamt.se. Anmälan om att bilda en bostadsrättsförening måste inkomma senast tre månader efter det att föreningsstämman har tagit beslut om att bilda föreningen. När registreringen är genomförd får bostadsrättsföreningen ett organisationsnummer. Föreningens namn blir i samband med registreringen skyddad i hela landet.

Föreningens ekonomisk plan ska registreras hos Bolagsverket

Innan anmälan skickas in är det viktigt att föreningens stadgar är klarlagda och protokollet från föreningsstämman finns tillgänglig. Alla dessa handlingar behövs nämligen i samband med registreringen. Det behöver även finnas en revisor som ska vara medlem men som inte är en del av själva styrelsen. Revisorn får heller inte vara en släkting till någon av medlemmarna i styrelsen. En bostadsrättsförening får inte upplåta bostadsrätter innan det finns en ekonomisk plan. Den ska upprättas av föreningens styrelse. Planen ska även registreras hos Bolagsverket. Den ekonomiska planen är till för att ge det blivande bostadsrättsinnehavarna bra information kring ekonomin i föreningen.

Anledningar till varför en bostadsrättsförening bildas

En bostadsrättsförening bildas aningen när boende i en hyresfastighet går ihop för att ombilda fastigheten eller när det finns en nybyggd fastighet. Om en förening ska köpa ett befintligt hyreshus måste registreringen av bostadsrättsföreningen vara gjord innan affären görs.

Varukorg