Vad gör en bostadsrättsförening?

Vad gör en bostadsrättsförening

Vad gör en bostadsrättsförening? En bostadsrättsförening förvaltar fastigheten eller fastigheterna som ägs av föreningen. Alla boende är medlemmar i föreningen. Men det är styrelsen i föreningen som sköter allt arbete kring ekonomi och underhåll.

En bostadsrättsförening har som syfte att förvalta och upplåta lägenheter eller radhus med en bostadsrätt utan någon tidsbegränsning. Bostadsrättsföreningen har även hand om all ekonomi som rör fastigheten eller fastigheterna. En bostadsrättsförening drivs helt utan vinstsyfte.

Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar

Bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förening som måste ha minst tre medlemmar. Det är alla som äger nyttjanderätten till en bostad som är medlemmar i föreningen. Styrelsen i bostadsrättsföreningen har uppdraget att se till att föreningen förvaltas på bästa möjliga sätt. Men alla medlemmar är dock gemensamt ansvariga för att boendet ska fungera på ett bra sätt.

Styrelsen ska förvalta fastigheten

Styrelsen för föreningen utses på en föreningsstämma. Det är styrelsen som sedan ska leda föreningens arbete framåt och som ansvarar för all förvaltning. Styrelsens mål är att planera och styra reparationer och underhåll samt ha koll på lån och finansiering så att fastigheten behåller sitt värde.

Medlemmarna har möjlighet att påverka

Det är medlemmarna i bostadsrättsföreningen som bestämmer hur ekonomin och underhållet av alla gemensamma utrymmen, fastigheterna och utemiljön ska se ut. På föreningsstämman kan alla medlemmar komma med förslag på förändringar. Du som medlem har möjlighet att påverka ditt boende på flera sätt genom föreningen. Vissa saker kan en medlem själv bestämma men det allra flesta beslut tas av styrelsen. Vissa frågor måste dock avgöras på föreningsstämman.

Ekonomin i föreningen ska redovisas årsvis

Varje år ska styrelsen redovisa föreningens ekonomin och verksamhet skriftligt. Det är i årsredovisningen alla medlemmar får mer information om hur föreningen sköts. Styrelsen ska även göra en underhållsplan för föreningens hus. Lån och avskrivningar är också en post som styrelsen har hand om.

Källa: https://www.bolagsverket.se/forening/bostadsrattsforening/vadarenbostadsrattsforening.1417.html

Varukorg