Vad är en oäkta bostadsrättsförening?

Vad är en oäkta bostadsrättförening

Vad är en oäkta bostadsrättsförening? När en bostadsrättsförening får intäkter från juridiska personer som är mer än 40 procent av det totala intäkterna klassas föreningen som oäkta. Det är Skatteverket som avgör om en bostadsrättsförening är oäkta eller inte. Källa.

En oäkta bostadsrättsförening är en förening vars intäkter från kommersiell verksamhet utgör en stor andel. I en äkta bostadsrättsförening utgör bostadsrättsinnehavarnas månadsavgifter 60 procent eller mer av föreningens intäkter. Det är vanligt med oäkta bostadsrättsföreningar i storstäder där det exempelvis finns butiker och större lokaler i bottenplan.

Skatter och oäkta bostadsrättsföreningar

Det handlar även om hur fastighetens taxerade värde fördelas på bruksvärdeshyror och marknadshyror som också är en avgörande faktor för huruvida en bostadsrättsförening är äkta eller oäkta. En oäkta bostadsrättsförening har inte samma skatteregler som en äkta förening.

En bostadsrättsinnehavare som säljer sin nyttjanderätt ska beskattas på den hela eventuella vinsten. Det är inte heller möjligt att skjuta upp vinsten. Om det skulle vara så att månadsavgiften anses understiga lägenhetens bruksvärde i en oäkta bostadsrättsförening kan mellanskillnaden ses som en beskattningsbar bostadsförmån. Det kan även hända att en oäkta förening beskattas för fiktiva hyresintäkter om hyran skulle vara lägre än själv bruksvärdet.

En oäkta bostadsrättsförening ska ha en ekonomisk plan

En oäkta bostadsrättsförening lyder precis som en äkta förening under Bostadsrättslagen. Det gör att det två olika föreningarna styrs på samma sätt. En oäkta förening har också krav på sig att det ska finnas en registrerad ekonomisk plan. Som köpare av en bostadsrätt är det främst beskattningen som påverkas om det är en oäkta bostadsrättsförening.

Fördelar och nackdelar med hyresintäkter

En fördel med att ha nyttjanderätt i en oäkta förening är att hyresintäkterna ofta är goda vilket gör att avgiften för bostadsrätterna kan sänkas. Att förlita sig på intäkter från lokaler och juridiska personer kan dock innebära en viss ekonomisk risk eftersom lokalerna helt plötsligt kan stå tomma utan hyresgäster.

Källa:

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/beskattningavandelioaktabostadsforetag.4.6d02084411db6e252fe80009354.html

Varukorg