Vad är en motion bostadsrättsförening?

Vad är en motion bostadsrättsförening

Vad är en motion bostadsrättsförening? När ett förslag om en förändring av något slag kommer in till styrelsen inför årsstämman kallas det för motion. En motion ska skickas in i god tid för att styrelsens kan hinna kommentera dem. På årsstämman tas det sedan ett beslut om motionen.

En motion är ett förslag om en förändring som lämnas in inför bostadsföreningens årsmöte. En motion kan skrivas av medlemmarna i bostadsrättsföreningen eller från styrelsen. Att lägga fram en motion är ett väldigt bra och enkelt sätt att framföra olika synpunkter. Förslagen röstar alla medlemmar om när årsstämman äger rum. För att en motion ska vara riktig ska den innehålla ett förslag till beslut som sedan föreningsstämman kan ta ställning till.

En motion ska vara välskriven

Att skriva en motion är inte speciellt komplicerat. Det finns inget formkrav enligt lagen. Det är dock viktigt att den är skriven på ett kort och konkret sätt med en tydlig begäran om vad som vill uppnås. När motionen är välskriven är chansen större att motionen kommer att få gehör. Det är en fördel om bostadsrättsföreningarna har en mall för motioner för att undvika att få in motioner som är otydliga.

Motioner måste lämnas in i tid

När kallelsen till årsmötet bifogas motionerna som inkommit med uttalanden från styrelsen. Det är viktigt att medlemmarna får tid på sig att bilda sig en egen uppfattning kring frågan innan själva föreningsstämman. Det står i bostadsrättsföreningen stadgar när en motion senast måste lämnas in. Styrelsen är skyldig att ta upp alla motioner som har kommit in i tid till föreningsstämman. Det är möjligt att en motion tas upp även om den inkommit sent. Det är styrelsen som avgör om det är lämpligt att ta med motionen.

Motioner bidrar till utvecklingen av bostadsrättsföreningen

Motioner är viktiga för bostadsrättsföreningens utveckling. Utan engagerade medlemmar är det svårt att utvecklas föreningen och förvaltningen. Det är medlemmarna tillsammans med styrelsen som för föreningen framåt.

Tänk på att BRFer är en ekonomisk förening. Vilket innebär att saker måste skötas på ett visst manér. Se mer: https://www.boverket.se/sv/ekonomiska-planer/ekonomiska-planer-och-kostnadskalkyler/overblick-av-foreningar-begrepp-och-regler/bostadsrattsforening/

Varukorg