Vad händer om en bostadsrättförening går i konkurs?

Vad händer om en bostadsrättförening går i konkurs

Vad händer om en bostadsrättförening går i konkurs? En konkurs innebär att bostadsrättsföreningen fråntas förvaltningen av fastigheten. Konkursförvaltaren som tingsrätten utser tar över och gör allt för att betala borgenärerna med de medlen som finns. Fastigheten försöker även säljas för att få in mer pengar för att kunna betala de skulderna som finns kvar. Källa.

När en bostadsrättsförening går i konkurs behöver fastigheten ofta hitta en ny köpare. Det kan antingen vara en privatperson eller ett företag. Efter en konkurs löses bostadsrättsföreningen upp och bostadsrätterna blir hyresrätter. Det är tingsrätten som beslutar om en konkurs. För att en bostadsrättsförening ska sättas konkurs ska det vara frågan om en klar fordran som inte kan betalas eller att den ekonomiska situationen är väldigt allvarlig och att den inte går att lösa genom höjda avgifter.

Konkursförvaltaren tar över förvaltningen

Tingsrätten utser en förvaltare som tar över förvaltningen från bostadsrättsföreningen. Konkursförvaltaren kartlägger tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Sedan avvecklas tillgångarna så att borgenärerna kan få betalt. Det betyder rent praktiskt att konkursförvaltaren försöker hitta en köpare av fastigheten och använda medlem för att betala av skulderna.

Medlemmarnas egna kapital går förlorat

Det är medlemmarnas inbetalade medel som används i första hand. När det är fråga om en konkurs är det sällan som det blir något över. Det medlen som alla medlemmar har betalat in är ofta borta för alltid. Medlemmarna i bostadsrättsförening har också kvar sina skulder även om bostäderna blir hyresrätter.

Konkurs beror ofta på oaktsamhet från styrelsen

En bostadsrättsförening går ofta i konkurs för att administrationsavgifterna och skatterna för månaden inte kan betalas. En konkurs beror ofta på att styrelsen har begått en rad misstag eller att avgifter som styrelsen trott varit avvecklade inte betalats. En konkurs kan också ske om bostadsrättsföreningen inte har lyckats betala tillbaka alla skulder från exempelvis ett fastighetsförvärv eller en stor ombyggnation.

Varukorg