Hur byggs bostadshus?

hur byggs bostadshus

Hur byggs bostadshus? För att bygga ett bostadshus behöver du planera husbygget mycket väl. Det tar tid att bygga ett hus och det är viktigt att ansöka om bygglov samt undersöka tomten i god tid.

Planera huset

Först behöver du planera ditt hus. Tänk igenom vilka behov du har och hur stort huset ska bli. Planeringsstadiet är väldigt viktigt. När du vet hur huset ska se ut behöver du anlita en byggingenjör eller arkitekt för att skapa en ritning. Alternativt köper du ett nyckelfärdigt hus där ritning ingår. Det är viktigt att personen som ritar huset har rätt slags kunskap, så att regler följs och bygget blir bra.

Bygglov och undersöka tomten

Innan du kan bygga ett bostadshus måste du ha bygglov. Det är vanligt att folk köper en tomt som redan har bygglov. I annat fall måste du ansöka om det. Det är också viktigt att undersöka tomten, så att du inte bygger ett hus på sank mark. Låt en lantmätare och en geotekniker undersöka tomten. Med fördel gör du tomtundersökningen redan när du har beslutat att du vill bygga huset. Tänk också på att ansöka om bygglov i god tid.

Så byggs ett bostadshus

Du kan bygga ett hus på tre sätt: bygga själv, anlita en byggfirma eller köpa ett nyckelfärdigt hus. Om du ska bygga ditt hus på egen hand bör du ha byggerfarenhet och viss hantverksskicklighet samt gärna kunna få hjälp av kunniga personer. Det tar lång tid att bygga ett bostadshus. Du kan också anlita en byggfirma som bygger hela huset. Att anlita en byggfirma är det dyraste alternativet att bygga ett hus på, men då får du det precis som du vill.

Idag är det vanligt att köpa ett nyckelfärdigt hus. Vanligtvis kan du individualisera vissa delar av husbygget, men du utgår från de hustyper som husföretaget har att erbjuda. Det är det enklaste sättet och husbygget blir billigare än om du anlitar en byggfirma.

Läs mer om de regler som gäller: https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/

Varukorg