iLOQ – Vad är det?

Precis som Boxicon och Loxess så jobbar iLOQ med innovativa lösningar för hållbarhet inom fastigheter. iLOQ är ledande I Norden inom kabel- och batterifria lägenhetslås. Med hjälp av induktion, som uppstår när man för in en iLOQ-nyckel i iLOQ-låset, genereras tillräckligt mycket energi för att kunna ge en digital access med rätt nyckel.

iLOQ har sitt ursprung från Finland, grundat 2003 och har nu 250 anställda. iLOQs första batterifria lås såg dagens ljus år 2007 och har på olika sätt utvecklats sedan dess.

iLOQs enkla batteri- och kabelfria lösning för främst lägenhetsdörrar har skapat en stor efterfrågan för bolagetsprodukter hos både stora och små fastighetsägare. Det är enkelt system som ger besparingar för fastighetsägarna och ökad service för boende. Återigen en stor likhet med Boxicons och Loxess digitala lösningar för access och märkning av postboxar.

Bland många iLOQ-kunder finns en stor efterfrågan på att integrera fastighetsboxarna i samma administrationssystem. Boxicon med sin samarbetspartner Loxess har som ambition att under Q1 2023 certifieras för detta.

I iLOQ-systemet S5 så har varje iLOQ-nyckel en integrerad RFID-tagg i handtaget, med lästekniken Mifare, som är standard på svenska marknaden.  Det är ett emulerat RFID-nummer. Vid en integrering mellan iLOQ och fastighetsboxsystemen, så som Boxicon med Loxess, så är det detta RFID-nummer som delas mellan systemen. Detta göra att fastighetsägarnas administratörer som sköter detta bara behöver göra ändringar i ett system, som sedan kommunicerar med underliggande system via API:er.

Redan idag läser Loxess in iLOQ-taggar och många boende i Sverige öppnar sina postfack med sin iLOQ-tagg. För många fastighetsägare är integration mot iLOQ en förutsättning för att komma in i fastigheten, eller i vart fall mycket positivt.

Med iLOQ-integrationen kommer en stor marknad öppnas upp för Boxicons digitala system. Detta är en del i att möjliggöra att Boxicon under 2024 blir Nordens största leverantör av fastighetsboxar – såklart tillverkade i Sverige.

Varukorg