Kellgrensgatan

Kellgrensgatan

Den första adressen i Sverige där digitala trådlösa tidningshållare installerades var Kellgrengatan 10 på Stadshagen i Stockholm, i BRF Gladan. Fastigheten uppfördes på uppdrag av fastighetsbolaget Einar Mattsson under perioden 2013-2015. De första boende på Kellgrensgatan 10 flyttade in under 2015.

BRF Gladan ligger i korsningen Kellgrensgatan 10 och Warfvinges väg 16 är något av ett landmärke vid Lindhagensplan, med sina 13 våningar och med en häftig fasad i vitt och guldtoner.

Som nybyggd fastighet är miljön för trådlös teknik utmanande och när installationen gjordes var de protokoll och den teknik betydligt yngre än den är idag. Den modell som installerades i fastigheten har gått ur produktion, och det har sedan dess inte lanserats någon ny trådlös tidningshållare trots att det finns en efterfrågan. De sitter heller inte längre monterade på Kellgrensgatan.

Digitala fastighetsboxar, alltså fastighetsboxar med digital namnskylt och ellås, är vanligt att installera i fastigheter idag. Det underlättar förvaltningen och det är en ökad service för boende att kunna använda samma tagg som till entréen för att öppna fastighetsboxen, istället för att ha en specifik nyckel att hålla reda på.

Eftersom det inte finns någon trådlös digital tidningshållare eller trådlös namnskyllt från de etablerade systemen, har fastighetsägaren antingen fått avstå från att märka upp vid lägenhetsdörrarna eller fått lösa det manuellt, vilket förtar en del av nyttan med den digital uppmärkningen av fastighetsboxarna.

Idag sitter tidningshållare med vanlig namnskylt på Kellgrensgatan, för manuellt byte.

Under 2023 lanserar Loxess en trådlös digital tidningshållare som bygger på en teknik mer passande för syftet. Enheterna kommunicerar i ett energisnålt mesh-nätverk. Protokollet ger en låg energiförbrukning, och tillsammans med en e-pappersdisplay som inte förbrukar någon energi annat än vid namnbyte, ger det en batteritid på upp till 10 år. Förmågan att kommunicera i mesh-nätverk gör att enheterna når varandra och systemet fungerar då även mycket bra i en modern och tät byggnad som BRF Gladan på Kellgrensgatan och Warfvinges gata.

Varukorg