Vad är en säkerhetsdörr?

Vad är en säkerhetsdörr

Vad är en säkerhetsdörr? Har du flyttat in i en ny lägenhet och är osäker på om du har en säkerhetsdörr eller inte? Förr var säkerhetsdörrarna mycket enklare att upptäcka, eftersom de vanligtvis skiljde sig mycket från vanliga dörrar i färg och design.

Idag kan en säkerhetsdörr se ut som vilken annan trädörr som helst, men det finns skillnader som gör det enkelt för dig att göra skillnad.

Om du har koll på hur din dörr är konstruerad kommer det att bli betydligt enklare att se om du har en säkerhetsdörr eller inte. En säkerhetsdörr är inte bara en dörr som är tillverkad i stål, utan även karmarna, lås och gångjärn är tillverkade i samma tåliga material.

Mins risken för inbrott

En säkerhetsdörr är en dörr som är framtagen för att minska risken för inbrott och samtidigt vara säkrare vid brand. Dörren är tillverkad i stål och har även stålkarmar för bästa säkerhet. För att dörren ska kunna kallas för en säkerhetsdörr gäller det att den uppnår en viss klassificering enligt en viss standard. Vilken tung dörr som helst kan således inte gå under den kategorin. Det du ska hålla utkik efter är standard SS-EN 1627.

Ta reda på om du har en säkerhetsdörr – så gör du

Det finns två mycket enkla sätt för dig att ta reda på om du har en säkerhetsdörr eller inte. Det snabbaste och smidigaste sättet är helt enkelt att knacka på dörren. Om dörren låter ihålig och “tom” är det mycket osannolikt att det är en säkerhetsdörr du har. Detta kan du också jämföra med att knacka på någon av dina innerdörrar i lägenheten.

Ett annat sätt är att lyssna på dörren. Kan du höra dina grannar högt och tydligt i trapphuset eller låter ljudet mer dämpat? Det sistnämnda indikerar att du har en säkerhetsdörr.

Källa: https://www.sis.se/produkter/miljo-och-halsoskydd-sakerhet/skydd-mot-brott/ssen16272011/

Varukorg