Vad är ett trapphus?

Vad är ett trapphus

Vad är ett trapphus? I flerbostadshus och byggnader med flera våningar finns ett trapphus. Det är till för att människor ska kunna ta sig mellan de olika våningarna. Dessutom är det också en nödvändig utrymningsväg vid brand.

Trapphus

Den här delen av en byggnad kommer i regel efter ingången i en fastighet med exempelvis lägenheter. I trapphuset återfinns trappan som leder upp till byggnadens olika våningar. Även vind och källare ingår i det som benämns trapphus.

Trapphuset fyller en praktisk funktion på flera sätt för både boende och besökare. Trappan i trapphuset används för att ta sig upp till de olika lägenheterna eller lokalerna. Trapphuset fyller också den säkerhetsmässiga funktionen av att vara en utrymningsväg vid brand eller annan fara.

Bra att veta:

Trapphus i klass Tr1 och Tr2 är trapphus med särskilt skydd mot brand- och brandgasspridning som används i höga byggnader eller i de fall utrymning med räddningstjänstens stegutrustning inte är möjlig. Tr1 är alltid den säkraste. Källa.

Brandsäkert trapphus

Som boende i ett flerbostadshus är det lätt att vilja använda trappuppgången som en förlängning av bostaden. Många lägenheter har en liten hall och det är skönt att inte dra in extra smuts i hemmet. Problemet är att det kan vara farligt utifrån ett säkerhetsperspektiv.

Först och främst ska det vara enkelt att utrymma en fastighet vid en brand. Om det står barnvagnar, cyklar eller stora gummistövlar utanför dörrarna kan de sakerna vara i vägen. Det försvårar i sin tur för människor att snabbt ta sig ner för trappan. För det andra kan sakerna i trappan försvåra själva branden om de är lättantändliga, vilket plastmaterial är. Det leder till att branden sprider sig mycket snabbare.

Källa: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/brandskydd/trapphus/

Ansvarig för trapphuset

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att trapphuset är brandsäkert och i bra skick. Förutom att se till att boende inte ställer ut onödiga saker i trappuppgången, brukar hyresvärden eller bostadsrättsföreningen se till att utrymmet städas. Vanligtvis en till två gånger i veckan. Det är också viktigt att hålla trapphuset tomt på extra saker så att det blir lätt för städpersonalen att göra sitt jobb. De ska inte behöva flytta på skor, soppåsar eller barnvagnar när de ska skura och göra fint.

Varukorg