Väderdörrar räddar postutdelningen

väderdörr på fastighetsbox

I augusti 2023 monterades fastighetsboxar utomhus till ett av K-Fastigheters byggprojekt, Smörslottsgatan i Göteborg. Projektet är ett av K-Fastigheters större projekt, och innebär ett tillskott på närmare 200 lägenheter i Göteborg.

Utanför bostadsfastigheten byggdes ett miljöhus för återvinning och andra funktioner. På fasaden till miljöhuset monterade byggbolaget postboxar från ett märke som inte hade godkända modeller för utomhusbruk .

Redan efter några månader uppstod problem med anläggningen. Systemen var inte täta, och vatten letade sig in i postfacken vid dåligt väder. Än värre, när temperaturen letade sig ner under nollan, frös låsen. Problemen blev så stora att boende ibland inte kunde få sin post och fastighetsägaren såg sig tvungen att leta efter lösning på problemet.

Boxicon har gjort sig kända för att leverera marknadens bästa system för utomhusbruk. Deras modellserie för utomhus är helt byggd i Magnelis, ett material som ger systemen korrosivitetsklass C5. Boxicon säkerställer alltid att anläggningen utrustas för ändamål och placering.

K-Fastigheter vände sig till Boxicon för att få hjälp med sina utomhuspostboxar. Boxicon föreslog att utrusta de befintliga systemen, från en annan leverantör, med större tak och så kallade väderdörrar. Väderdörrar är en konstruktion som monteras framför boxarna, och ger ett formidabelt skydd mot regn och rusk.

I början av februari 2024 monterades de nya taken och dörrarna av Boxicons montörer. Genast upphörde problemen som de boende haft, och fastighetsägaren slipper nu många samtal från missnöjda boende.

Boxicon har gjort väderdörrar till något av en standard för postboxar som monteras utomhus fritt utan särskilt regnskyldd. Det är ett relativt billigt tillbehör, även när det efterinstalleras på befintliga anläggningar. Under alla omständigheter betydligt billigare än att installera nya boxar, eller att installera överskjutande tak. Väderdörrarna skyddar inte bara posten, utan hindrar även låsen från att bli blöta och frysa, och det bidrar enligt många till en snyggare och renare anläggning.

Ett annat bolag som hade problem var det kommunala bostadsbolaget Mimer, i Västerås. I en fastighets som byggdes i 2022 började problemen redan första vintern, och blev sen värre 2023. Även här monterade Boxicon skyddsdörrar, och man vände boende som var missnöjda med sina postboxar, till nöjda boende.

Varukorg