Vem har rätt till lägenheten vid separation?

Vem har rätt till lägenheten vid separation

Vem har rätt till lägenheten vid separation? Det korta svaret på frågan är den parten som är i störst behov av lägenheten får den. Men det är inte riktig så enkelt. Faktorer som om lägenheten införskaffades för gemensamt bruk eller inte och om det finns barn med i bilden är avgörande för vem som får lägenheten.

Det finns inget enkelt svar på frågan om vem som har rätt till en lägenhet när två personer separerar.

När ett par har införskaffat en lägenhet för att bo i gemensamt i är det den personen som har störst behov av den som får bo kvar vid en separation. Det gäller oavsett vem som står på hyreskontraktet. Hyresvärden måste dock godta den nya hyresgästen om det ska ske ett byte.

Gemensam lägenhet ska tillfalla den som mest behöver den

När en lägenhet är införskaffad för att bo tillsammans i eller att båda står på hyreskontrakten ingår lägenheten i samboegendomen. När det är fastställt att en lägenhet är samboegendom ska en helhetsbedömning göras för att se vem som är i störst behov av lägenheten. Barn är en viktig faktor och med vem dem ska bo hos. Ålder och hälsa är en annan faktor som kan påverka. Lägenhetens position i förhållande till respektive arbetsplats har också det betydelse. Möjligheterna att hitta ett nytt boende för varje person är också viktigt att ta i beaktande. Vid en separation fungerar samboegendomen i en hyresrätt på precis samma sätt som en bostadsrätt.

Vid synnerliga skäl kan en lägenhet överlåtas

Om en sambo hade lägenheten och den andre flyttade in har den person som flyttade in ingen rätt till lägenheten. Om personen vägrar att flytta från lägenheten kan kronofogdemyndigheten vara behjälplig. Situationen kan dock vara annorlunda om du och din sambo har barn. Lägenheten kan då tillfalla den part som är i störst behov av den. Om det inte finns gemensamma barn måste det finnas synnerliga skäl och det är endast i undantagsfall som lägenheten överlåts. Exempelvis kan ett synnerligt skäl vara om en kvinna är gravid vid separationen.

Du kan skydda dig genom att teckna ett samboavtal: https://www.hyresgastforeningen.se/stod-och-rad/sambo/vad-ar-ett-samboavtal/

Läs även mer på: https://www.konsumenternas.se/livssituationer/var-i-livet-befinner-du-dig/skilsmassa-eller-separation/bostaden/

Varukorg