Vilken tid får man borra i lägenhet?

Vilken tid får man borra i lägenhet

Vilken tid får man borra i lägenhet? 22:00-07:00 ska det vara fritt från borrande ljud. I alla fall om man kollar informationen från de ledande föreningarna: HSB, Svenska bostäder och stena fastigheter.

Det finns flera orsaker till varför du kan vilja borra i din lägenhet? Borrning med en borrmaskin är extra bra om du ska sätta upp hyllor som kräver ordentliga hål eller om du vill borra upp skåp eller andra vägghängda möbler. Bor du i lägenhet är det dock viktigt att du är respektfull mot dina grannar och inte för oväsen på olämpliga tider.

Som boende i ett flerbostadshus är det ofta mycket anpassning som gäller. Bor du i ett hus har du möjlighet att själv välja när du vill borra, eftersom du antagligen inte har några grannar som störs. Detta gäller dock inte alltid för den som bor i radhus eller liknande. När det kommer till musik och andra störande ljud finns det sällan några skrivna regler, dock outtalade regler att inga spela hög musik från 22:00-07:00.

Borrning i lägenhet – vad gäller?

Huruvida det finns regler för borrning och spikning beror främst vad det är för hyresvärd du har. Vissa hyresvärdar vill att hyresgästerna ska använda sunt förnuft för att inte störa grannar, men detta visar sig sällan vara effektivt. Det beror helt enkelt på att synen på ett sund förnuft kan varierar en hel del beroende på vem du frågar.

Andra hyresvärdar väljer således att sätta upp tydliga regler. På så sätt minskas risken för missförstånd och att hyresgäster stör varandra. Det vanligaste är att inga störande arbeten eller borrning får genomföras i lägenheten från klockan 20:00-07:00 på vardagar. Under helger får du anpassa tiden än mer, eftersom många då väljer att sova ut. Därför gäller vanligtvis tiderna 20:00-10:00. Är du osäker på vad som gäller bör du alltid kontakta din hyresvärd för att få klarhet i frågan. Du kan t.ex. skruva ihop möbler under kvällen så länge du inte använder verktyg som stör eller skapar höga dunsar.

Källa: https://www.hyresgastforeningen.se/stod-och-rad/storning/hur-hoga-ljud-behover-man-sta-ut-med/

Varukorg