kundcase: Steghöjdens Samfällighetsförening

Sydöst om det pitoreska villaområdet Örby, på gränsen mellan Bandhagen och Högdalen, ligger Steghöjdens Samfällighetsförening. Föreningen förvaltar ett radhusområde som ligger på Skebokvarnsvägen 80 till 270. Husen är byggda under 50-talet, i rött tegel. Husen är rymliga och eftertraktade. Både för de vackra fasaderna, men även för läget. Närheten till Högdalen centrum, och kommunikation till Stockholms city.

Mellan husen, som utgör Steghöjdens Samfällighetsförening, och villaområdet Örby ligger ett grönområde med en mycket fin lekpark, Grytets lekpark. Skogsområdet ligger längs hela föreningens nordvästra sida. På föreningens andra sida avgränsas husen av Skebokvarnsvägen. Skebokvarnsvägen är en lång väg, som sträcker sig från Bandhagen och genom hela Högdalen, och slutar nära Högdalens centrum.

Föreningen ombads att införskaffa postboxar, som en led i Forum för Fastighetsboxars arbete med att effektivisera postutdelningen. Totalt finns 93 hushåll under föreningens paraply, men föreningen är splittrad i mindre enheter. En mindre del av föreningen slöt sig samman, och beslutade att införskaffa fastighetsboxar. Valet föll naturligt nog på postboxar från Boxicon. Boxicons modell Lynx Ute är troligen den mest sålda modellen för utomhusbruk, med plåtar av Magnelis och en mycket bra konstruktion.

Magnelis är ett supermaterial, eller en superlegering, som ger plåten korrossivitetsklass C5. Det gör att Boxicon kan ge hela 12 års rostskyddsgaranti. Låsen är avsedda för utomhusbruk, och med taket Tätt, eller skyddsdörrar som tillval, hålls post och paket torra året om.

Fastighetsboxar för utomhusbruk har blivit allt vanligare. Tidigare var det i princip uteslutande inomhus man monterade postboxar. Eftersom radhus och andra bostadsområden konverterar sin utdelning till postboxar istället för enkla brevlådor, har installationer utomhus blivit allt vanligare. Under 2022 räknar vi med att nästa 20 % av alla fastighetsboxar installerades utomhus. Fem år tidigare, installerades ungefär 1 % av alla postboxar utomhus.

Att han en bra fastighetsbox för utomhusbruk har blivit något av en förutsättning för tillverkarna av postboxar. En fastighetsbox för utomhusbruk ska vara tillverkad i bra material, den ska vara byggd på ett sätt som ger bra skydd mot regn och rusk, och den ska vara godkänd hos Rise för bruk utomhus.

Här kan du läsa mer om samfälligheter.

Varukorg